عبدالرزاق افسر اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالرزاق افسر اصفهانی، از ادبا و شعرای اصفهان در در قرن سیزدهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا عبدالرّزاق اصفهانی متخلّص به «افسر»، از ادبا و شعرای اصفهان در در قرن سیزدهم هجری بوده است. در غالب علوم زمان خویش مهارت داشته و در کلکته هندوستان ساکن و تا سال ۱۲۷۷ق در قید حیات بوده است. شعر زیر از اوست:

"سرم سودائی آن طُرّه عنبر فشان‌ستی ••• دلم آماج‌گاه تیر آن ابرو کمان‌ستی".
[۱] حبیب‌آبادی، پرویزبیگی، تذکره حدیقه الشعراء، ج۱، ص۱۴۱-۱۴۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حبیب‌آبادی، پرویزبیگی، تذکره حدیقه الشعراء، ج۱، ص۱۴۱-۱۴۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۲۱۹.    


جعبه ابزار