عبدالرزاق رانکوئی گیلانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرانکوئی گیلانی، عبدالرزاق، عالم امامی قرن یازدهم است.


مشخصات

[ویرایش]

از تاریخ تولد وی اطلاعی در دست نیست.
وی در شیراز به دنیا آمد و همان‌جا پرورش یافت و تحصیل کرد.
پدرش، مُلّامیر گیلانی، اصالتآ اهل منطقه رانکوه در استان گیلان بود
[۱] محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۳، ص۳۸۷، چاپ علی‌نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۲] محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۲۱، ص۱۱۰، چاپ علی‌نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۳] محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، طبقات اعلام الشیعة: الروضة النضرة فی علماء المأة الحادیة عشرة، ج۱، ص۳۱۸، بیروت ۱۴۱۱/۱۹۹۰.
[۴] امین، ج۷، ص۴۷۱.
[۵] احمد حسینی، تراجم الرجال، ج۱، ص۲۸۹، قم ۱۴۱۴.
که احتمالا با میرقاری کوکبی گیلانی (زنده در ۱۰۱۶ و مؤلف آثاری چون زبدةالحقایق)
[۶] محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱۲، ص۲۴ـ۲۵، چاپ علی‌نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۷] محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱۸، ص۳۵۶ـ۳۵۷، چاپ علی‌نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۸] محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۲۱، ص۱۳۹ـ۱۴۰، چاپ علی‌نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۹] محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۲۲، ص۱۷۴، چاپ علی‌نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
یکی است.
رانکوئی از سیدنسیمی رکنی شیرازی، عبدعلی حویزی و صالح بحرانی اجازۀ روایت داشت و خود به محمدابراهیم بواناتی اجازه روایت داد.
[۱۰] احمد حسینی، تراجم الرجال، ج۱، ص۲۸۹، قم ۱۴۱۴.


وفات

[ویرایش]

سال درگذشت عبدالرزاق نامعلوم است؛ همین‌قدر می‌دانیم که تا ۱۰۸۷ که شرح مصباح‌الشریعة را نوشته، زنده بوده است.

آثار

[ویرایش]

دو اثر برای رانکوئی برشمرده‌اند: یکی، تحریر القواعدالکلامیة در شرح قواعدالعقاید، اثر کلامی خواجه نصیرالدین طوسی ؛ دیگری، شرح مصباح‌الشریعة و مفتاح‌الحقیقة.
[۱۱] عبداللّه افندی اصفهانی، ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، ج۳، ص۱۱۵، قم ۱۴۰۱.
[۱۲] محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۳، ص۳۸۷ـ۳۸۸، چاپ علی‌نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۳] محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۲۱، ص۱۱۰ـ۱۱۱، چاپ علی‌نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

مصباح‌الشریعة مشتمل بر احادیثی منسوب به امام صادق علیه‌السلام دربارۀ معارف و اخلاق و آداب است.
برخی، از جمله رانکوئی، گردآورنده این کتاب را شهیدثانی پنداشته‌اند.
نوشتن شرح قواعدالعقاید در ۱۰۷۷ و شرح مصباح‌الشریعة در ۱۰۸۷ به اتمام رسیده است.
[۱۴] محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۳، ص۳۸۷ـ۳۸۸، چاپ علی‌نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۵] محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۲۱، ص۱۱۰ـ۱۱۱، چاپ علی‌نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۶] عبدالرزاق گیلانی، شرح فارسی مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة، ج۱، مقدمه، چاپ جلال‌الدین محدث ارموی، تهران ۱۳۴۳ـ۱۳۴۴ش.

شرح مصباح‌الشریعة، که به فارسی روان نوشته شده، با مقدمه و تصحیح محدّث ارموی در دو مجلد به چاپ رسیده است ( تهران ۱۳۴۳ش).

فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) عبدالرزاق گیلانی، شرح فارسی مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة، چاپ جلال‌الدین محدث ارموی، تهران ۱۳۴۳ـ۱۳۴۴ش.
(۲) محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، چاپ علی‌نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۳) محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، طبقات اعلام الشیعة: الروضة النضرة فی علماء المأة الحادیة عشرة، بیروت ۱۴۱۱/۱۹۹۰.
(۴) عبداللّه افندی اصفهانی، ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، قم ۱۴۰۱.
(۵) امین.
(۶) احمد حسینی، تراجم الرجال، قم ۱۴۱۴.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۳، ص۳۸۷، چاپ علی‌نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲. محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۲۱، ص۱۱۰، چاپ علی‌نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۳. محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، طبقات اعلام الشیعة: الروضة النضرة فی علماء المأة الحادیة عشرة، ج۱، ص۳۱۸، بیروت ۱۴۱۱/۱۹۹۰.
۴. امین، ج۷، ص۴۷۱.
۵. احمد حسینی، تراجم الرجال، ج۱، ص۲۸۹، قم ۱۴۱۴.
۶. محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱۲، ص۲۴ـ۲۵، چاپ علی‌نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۷. محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱۸، ص۳۵۶ـ۳۵۷، چاپ علی‌نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۸. محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۲۱، ص۱۳۹ـ۱۴۰، چاپ علی‌نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۹. محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۲۲، ص۱۷۴، چاپ علی‌نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۰. احمد حسینی، تراجم الرجال، ج۱، ص۲۸۹، قم ۱۴۱۴.
۱۱. عبداللّه افندی اصفهانی، ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، ج۳، ص۱۱۵، قم ۱۴۰۱.
۱۲. محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۳، ص۳۸۷ـ۳۸۸، چاپ علی‌نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۳. محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۲۱، ص۱۱۰ـ۱۱۱، چاپ علی‌نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۴. محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۳، ص۳۸۷ـ۳۸۸، چاپ علی‌نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۵. محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۲۱، ص۱۱۰ـ۱۱۱، چاپ علی‌نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۶. عبدالرزاق گیلانی، شرح فارسی مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة، ج۱، مقدمه، چاپ جلال‌الدین محدث ارموی، تهران ۱۳۴۳ـ۱۳۴۴ش.


منبع

[ویرایش]

دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «عبدالرزاق رانکوئی گیلانی»، شماره۵۹۷۰.    


رده‌های این صفحه : تراجم | علمای شیعه | علمای قرن یازدهم
جعبه ابزار