عبدالسلام بن سالم کوفی (شخصیت رجالی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالسلام بن سالم کوفی، از راویان امام صادق (علیه‌السلام) بوده و در امر فتوا و بیان حلال و حرام سرشناس بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عبدالسلام بن سالم از امام صادق (علیه‌السّلام) روایت نقل کرده و کتاب حدیثی هم دارد که ثقات از آن نقل حدیث نموده‌اند. عبدالسلام از اصحاب فقیه و دانشمند صادقین (علیهما‌السّلام) و از مراجع سرشناس در فتوا و معرفی احکام و بیان حلال و حرام بوده و احدی را در او طعنی و سرزنشی نیست، چنانکه شیخ مفید (طاب‌ثراه) بر این مطلب گواه است.

منبع

[ویرایش]

سایت مجمع جهانی شیعه‌شناسی، برگرفته از مقاله «راویان امام صادق(علیه السلام) ۲»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۱۱/۲۸.    


جعبه ابزار