عبدالله بن خشکاره بجلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالله بن خشکاره بجلی از دیگر حاضران در صحرای کربلا و از کسانی بود که دست خود را به خون امام حسین (علیه‌السّلام) و یارانش رنگین کرد.


شهادت مسلم بن عوسجه

[ویرایش]

روایت شده که در روز عاشورا به دستور فرمانده‌اش - عمرو بن حجاج زبیدی- و همراه با جناح راست لشکر عمر بن سعد به جناح چپ لشکر امام حسین (علیه‌السّلام) حمله برد و به نبرد با سپاه امام (علیه‌السّلام) پرداخت. در این حمله او با همراهی مسلم بن عبدالله ضبائی، مسلم بن عوسجه را به شهادت رساندند؛ عملی که باعث شد در زیارت ناحیه از سوی امام جواد (علیه‌السّلام) مورد لعن قرار گیرند.

غارت اموال امام

[ویرایش]

در برخی از منابع از او به عنوان یکی از کسانی یاد شده است که در غارت لباسها و کالای ورس امام حسین (علیه‌السّلام)، شرکت داشته‌اند.

عاقبت عبدالله

[ویرایش]

پس از قیام مختار، او نیز به مانند دیگر جنایتکاران واقعه کربلا، مورد تعقیب قرار گرفت. ماموران مختار، او را به همراه چند نفر دیگر از قتله کربلا دستگیر کردند و نزد مختار آوردند. زمانی که نگاه مختار به آنان افتاد خطاب به ایشان گفت: «ای کشندگان ابرار و پرهیزگاران و‌ ای قاتلان سید و سالار جوانان بهشت امروز روزی است که خداوند از شما انتقام می‌کشد؛ غارت ورس برای شما روز نحسی را رقم زد.» سپس دستور قتل آنان را صادر کرد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک (تاریخ الطبری)، ج۵، ص۴۳۰-۴۳۶، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دارالتراث، چاپ دوم، ۱۹۶۷.    
۲. ابن‌ اثیر، علی بن ابی الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۴، ص۶۷-۶۸، بیروت، دارصادر-داربیروت، ۱۹۶۵.    
۳. شیخ مفید، محمد بن نعمان، الارشاد، ج۲، ص۱۰۳، قم، کنگره شیخ مفید، ۱۴۱۳.    
۴. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، تحقیق محمد باقر محمودی، ج۶، ص۴۹۰، بیروت، دارالتعارف، چاپ اول، ۱۹۷۷.    
۵. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک (تاریخ الطبری)، ج۶، ص۵۸، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دارالتراث، چاپ دوم، ۱۹۶۷.    
۶. ابن‌ اثیر، علی بن ابی الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۴، ص۲۴۰، بیروت، دارصادر-داربیروت، ۱۹۶۵.    
۷. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک (تاریخ الطبری)، ج۶، ص۵۸، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دارالتراث، چاپ دوم، ۱۹۶۷.    
۸. ابن‌ اثیر، علی بن ابی الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۴، ص۲۴۰، بیروت، دارصادر-داربیروت، ۱۹۶۵.    


منبع

[ویرایش]
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «قاتلان امام حسین(علیه‌السلام)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۳/۲۲.    


جعبه ابزار