عبدالله بن محمد آل‌مهلب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالله بن محمد بن ابی‌عیینة بن مهلب، از شخصیت‌های خاندان آل‌مهلب می‌باشد؛ این خاندان، خاندانی اصالتا ایرانی‌ منسوب به مهلّب بن ابی‌صُفره بوده، که در اوایل ظهور اسلام برآمد و لااقل تا سده ۷قمری/۱۳میلادی امیران، وزیران، شاعران و دانشمندانی از آن برخاستند.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عبدالله بن محمد بن ابی‌عیینة بن مهلب (۳ق/۹م)، شاعر خوش‌سخن که شعرش را از شعر پدرش محمد و برادرش ابوعیینه بهتر دانسته‌اند. اصفهانی او را به اشتباه عبدالله بن ابی‌عیینه نامیده است. میان عبدالله بن محمد و مروان بن سعید بن عباد مهلبی مناظرۀ شعری بود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، ج۲۰، ص۲۶۹.    
۲. محمد بن عمران مرزبانی، الموشح، ج۱، ص۴۵۴.    


منبع

[ویرایش]

دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آل‌مهلب»، ج۲، ص۴۷۳.    جعبه ابزار