عبدالله مازندرانی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالله مازندرانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

عبداللّه گیلانی مازندرانی نجفی، از مراجع و رهبران مشروطیت ایران در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری
ملاعبدالله مجتهد مازندرانی، از مدرسان و قضات مجاهد ایران در قرن سیزدهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار