عبدالله نجاشی اسدی (شخصیت رجالی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالله نجاشی اسدی، از راویان امام صادق (علیه‌السلام) است. او ابتدا زیدی بوده و بعدا از اعتقاد خود برگشته است. عبدالله استاندار منصور عباسی در اهواز بوده ولی به فرمان امام عمل می‌کرده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عبدالله نجاشی مکنی به ابوبحیر بوده و نخست، مذهب زیدیه داشته که بعداً از این اعتقاد برگشته و آنگاه که از امام صادق (علیه‌السّلام) کرامتی را مشاهده کرده، به امامت او معتقد شده است. عبدالله نجاشی از سوی منصور عباسی، استاندار اهواز بوده و با مکاتبه، از امام صادق (علیه‌السّلام) دستور می‌گرفته و مطابق راهنمائی امام بزرگوار در اموال، تصرف می‌کرده است.

نامه‌ امام صادق به نجاشی

[ویرایش]

از جمله نامه‌های امام به نجاشی، نامه مفصلی است که مشهور است. عبدالله نجاشی مورد رضایت امام بوده و رفتارش در پست استانداری اهواز نیز مرضی خاطر آن حضرت بوده است و علمای اسلام او را موثق دانسته‌اند، و حتی شیخ الطایفه طوسی (طاب‌ثراه) در کتاب «تجارت تهذیب»، او را در ردیف زاهدان روزگار بر شمرده است.

منبع

[ویرایش]

سایت مجمع جهانی شیعه‌شناسی، برگرفته از مقاله «راویان امام صادق(علیه السلام) ۲»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۱۱/۲۹.    


جعبه ابزار