عبداللّه بن علی عباسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبداللّه بن علی عباسی، عموی سفّاح و منصور خلفای عباسی و حاکم شام بود که برعلیه منصور قیام نمود. عبداللّه در نبرد با ابومسلم خراسانی شکست خورد و متواری گشت. او سرانجام تسلیم منصور شد و به سال ۱۴۷ ق در زندان کشته شد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عبداللّه بن علی بن محمد بن عبداللّه بن عباس بن عبدالمطلب‌ هاشمی قرشی، عموی سفّاح و منصور خلفای عباسی بود.

جنگ با مروانیان

[ویرایش]

وی مروان بن محمد، آخرین خلیفه اموی را در جنگ زاب شکست داد و تا دمشق او را تعقیب و آن جا را فتح کرد. آن گاه حصار آن را منهدم ساخت و از بزرگان بنی‌امیّه هشتاد نفر را در سرزمین رمله در فلسطین به قتل رسانید.

قیام بر علیه منصور

[ویرایش]

عبداللّه در زمان خلافت سفّاح، حاکم شام بوده و زمانی که منصور به خلافت رسید، عبداللّه قیام خود را آغاز کرد و مردم را به اطاعت خود خواند با این ادّعا که سفّاح پس از خود خلافت را برای او قرار داده است مردم را به سوی خود فراخواند.

جنگ با ابومسلم خراسانی

[ویرایش]

منصور برای شکست و سرکوب او به ابومسلم خراسانی و حسن بن قحطبه ماموریت داد. آن دو در نصیبیّین به مصاف با او پرداختند. عبداللّه در این جنگ شکست خورد و مخفی گشت؛ سپس به برادرانش، سلیمان و عیسی در بصره پناه برد.

تسلیم و مرگ

[ویرایش]

منصور به وی امان داد و او نیز خود را تسلیم کرد، اما هنگامی که بر او دست یافت، او را به بند کشید و زندان را بر سر او خراب کرد. عبداللّه در ۴۴ سالگی درگذشت.
[۱۰] مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ج۳، ص۲۵۹-۳۰۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج۴، ص۲۴۱.    
۲. ابن اثیر، علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۵، ص۴۶۴.    
۳. ابن اثیر، علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۵، ص۴۹۶.    
۴. ابن اثیر، علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۵، ص۵۸۱.    
۵. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۷، ص۴۷۴.    
۶. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۷، ص۵۰۱.    
۷. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة، ج۱۰، ص۸۰.    
۸. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة، ج۱۰، ص۵۲.    
۹. ابن حبیب، محمد بن حبیب، المحبّر، ص۴۸۵.    
۱۰. مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ج۳، ص۲۵۹-۳۰۴.
۱۱. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، العبر، ج۱، ص۱۴۳.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۶۴.

جعبه ابزار