عبداللّه موسیانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبداللّه موسیانی اصفهانی، از مجتهدان و علمای معاصر اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شیخ عبداللّه موسیانی اصفهانی، از علمای معاصر، عالم ربانی و فقه صمدانی، مجتهد عالیقدر در سال ۱۳۳۰ق در قریه «موسیان» متولّد شده و پس از تحصیلات مقدماتی راهی شهر مقدس قم شد.

اساتید

[ویرایش]

وی نزد حضرات آیات: سیّدمحمّدحجت کوه‌کمری، حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، سیّدمحمّدتقی خوانساری، حاج آقا سیّدحسین طباطبائی بروجردی، شیخ محمّدعلی حائری قمی (صاحب حاشیه بر کفایه)، شیخ ابوالقاسم کبیر قمی، آقا سیّدابوالحسن اصفهانی و میرزا محمّدحسین غروی نائینی (هنگام اقامت اجباری این دو بزرگوار در قم)، و آقا شیخ محمّدرضا نجفی اصفهانی و همچنین آقا سیّدمحمّدرضا گلپایگانی کسب فیض نموده و فقه و اصول را فراگرفت.

امرار معاش

[ویرایش]

او در قم ساکن بود و از راه وعظ و خطابه و خرید و فروش کتاب امرار معاش می‌کرد و هرگز از سهم امام (علیه‌السّلام) استفاده نمی‌کرد. عالمی مقدس و وارسته و در کمال زهد و تقوا و در فقاهت صاحب علم و بصیرت بود.

وفات

[ویرایش]

او سرانجام در سال ۱۴۲۵ق (مطابق با ۱۳۸۳ش) وفات یافته و در قبرستان باغ بهشت قم مدفون شد.
[۱] شریف رازی، محمد، گنجینه دانشمندان، ج۲، ص۷۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شریف رازی، محمد، گنجینه دانشمندان، ج۲، ص۷۶.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۶۷.    


جعبه ابزار