عبدالوهاب کجانی اردستانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالوهاب کجانی اردستانی اصفهانی، از ادبا، شعرا و خوشنویسان اصفهان در قرن سیزدهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا عبدالوهاب کُجانی، ادیب شاعر و خوشنویس ماهر در قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است. وی در روستای «کُجان» اردستان متولّد شد و در اردستان سکونت گزیده است. مدّتی نزد محمّدعلی عرب عامری از حکام آن نواحی به امور دیوانی مشغول بود و چون نتوانست از این راه مخارج خود را تامین کند به اصفهان آمده و به خدمت مجتهد و مرجع آن عهد سیّدمحمّدباقر حجّةالاسلام شفتی درآمد و او را مدح گفت.
او غزل و قصیده را نیکو می‌گفته و خطوط نسخ و شکسته و نستعلیق را نیکو می‌نوشته و در فن سیاق مهارت داشته است. او اشعاری در مدح سیّدحجةالاسلام دارد.
[۱] وفازواره‌ای، محمد علی، تذکره مآثرالباقریه، ص۱۰۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. وفازواره‌ای، محمد علی، تذکره مآثرالباقریه، ص۱۰۷.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۴۱۴.    


جعبه ابزار