عثمان بن خالد جهنی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعثمان بن خالد جهنی یکی از سپاهیان عمر بن سعد بود و در کربلا علیه امام حسین (علیه‌السلام) جنگید.


قاتل عبدالرحمن بن عقیل

[ویرایش]

عثمان به اتفاق بشر بن سوط همدانی در روز عاشورا بر عبدالرحمن بن عقیل حمله برد و او را به شهادت رساند.
[۲] محلی، حمید بن احمد، الحدائق الوردیه فی مناقب الائمة الزیدیه، ج۱، ص۲۹، صنعاء، مکتبة بدر، چاپ اول، ۱۴۲۳.
او همچنین به نقلی در به شهادت رساندن عبدالله بن عقیل نیز مشارکت جست.

عاقبت عثمان

[ویرایش]

پس از به ثمر رسیدن قیام مختار، او دستور تعقیب عثمان بن خالد جهنی را صادر نمود. عبدالله بن کامل و همراهانش به سراغ عثمان رفتند و موفق شدند، پیش از فرار عثمان بن خالد و بشر بن سوط همدانی به جزیره، به آنان دست یابند. پس از دستگیری، آنان را در محلی به نام بئر الجعد گردن زدند و هلاکت آن دو را به مختار خبر دادند. پس به دستور مختار بازگشتند و بدنشان را سوزاندند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن‌ سعد بغدادی، محمد، الطبقات الکبری، تحقیق محمد بن صامل السلمی، خامسه۱، ص۴۷۷، طائف، مکتبة الصدیق، چاپ اول، ۱۹۹۳.    
۲. محلی، حمید بن احمد، الحدائق الوردیه فی مناقب الائمة الزیدیه، ج۱، ص۲۹، صنعاء، مکتبة بدر، چاپ اول، ۱۴۲۳.
۳. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک (تاریخ الطبری)، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج۴، ص۳۵۹، بیروت، دارالتراث، چاپ دوم، ۱۹۶۷.    
۴. ابن ‌اثیر، علی بن ابی الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۴، ص۹۲، بیروت، دارصادر-داربیروت، ۱۹۶۵.    
۵. اصفهانی، ابوالفرج، مقاتل الطالبیین، تحقیق احمد صقر، ص۹۶، بیروت، دارالمعرفه، ۱۹۹۲.    
۶. ابن‌ شهرآشوب، مناقب آل ابیطالب، قم، علامه، ۱۳۷۹ق، ج۳، ص۲۵۴.    
۷. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک (تاریخ الطبری)، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج۴، ص۵۳۰، بیروت، دارالتراث، چاپ دوم، ۱۹۶۷.    


منبع

[ویرایش]
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «قاتلان امام حسین (علیه‌السلام)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۳/۱۸.    


جعبه ابزار