عقیلی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعقیلی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن عدیم عقیلی حلبی، کمال الدین ابوالقاسم عمر بن احمد بن هبة الله بن عبد العزیز بن ابی جرادة معروف به ابن عدیم عقیلی حلبی، از تاریخ نگاران و محدثین قرن ۶ و ۷ هجری
ابراهیم بن اسحاق عقیلی اصفهانی، ابواسحاق ابراهیم بن اسحاق بن ابراهیم عقیلی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
اسماعیل بن ابراهیم عقیلی جبرتی، جَبَرتی، اسماعیل بن ابراهیم، عارف و عالم بزرگ یمنی قرن هشتم و مؤسس طریقت جبرتیه
محمدحسین عقیلی، با اسامی سیدمحمدحسین‌خان، میرمحمدحسین‌خان بهادر و محمدحسین بن محمدهادی عقیلی علوی، از مشهورترین طبیبان ایرانی ساکن شبه قاره هند


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار