علامه طباطباییذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلامه طباطبایی، حکیمی الهی، مفسر قرآن، اسلام شناس و فقیهی بزرگ و دانشمندی آگاه بود که اندوخته های فراوانی در زمینه فلسفه شرق و فلسفه غرب داشت. او در علومی چون: ادبیات، کلام، نجوم، هیئت و ریاضیات سرآمد بود. آثارعلمی او در زمینه های مختلف، هر کدام گواه صادقی بر احاطه و عظمت مقام علمی وی است.


علامه در کلام شهید مطهری[ویرایش]

استاد شهید مطهری درباره علامه چنین می گوید: «این مطالب را من همه اش را از علامه طباطبایی گرفته ام; یعنی اصولاً من بیشتر مطالبی را که در کتابها و نوشته های خود دارم، شاید ریشه هایش را از علامه طباطبایی و خصوصاً از المیزان گرفته ام. علامه طباطبایی خیلی شخصیت عجیبی است. ایشان یک سبک بیان و اسلوب خاصی دارند. مطالب عالی، عالی ترین مسائل و معارف را آن چنان به راحتی و در جملات کوتاه بیان می فرمایند که وصف ناشدنی است و حتی خودشان هم گاه توجه ندارند; یعنی به نظر من ایشان مطالب را در یک حالت الهام مانند می نویسد». [۱]

استادان[ویرایش]

آیت الله نائینی
شیخ محمد حسین اصفهانی
سید ابوالحسن اصفهانی
شیخ محمد علی سرابی
سید حسین بادکوبی
سید ابوالقاسم خوانساری
آیت الله حجت کوه کمری
میرزا علی اصغر ملکی
آیت الله حاج میرزا علی آقا قاضی

شاگردان[ویرایش]

استاد مطهری
جوادی آملی
حسن زاده آملی
شهید بهشتی
سید موسی صدر
ناصر مکارم شیرازی
محمد مفتح
ابراهیم امینی
محمد تقی مصباح یزدی
سید جلال الدین آشتیانی
جعفر سبحانی
حسینعلی منتظری
محمد علی ابطحی

تألیفات[ویرایش]

تفسیر المیزان
اصول فلسفه و روش رئالیسم
مبدأ و معاد، سنن النبی
وحی یا شعور مرموز
قرآن در اسلام
شیعه در اسلام
اصول عقاید
بدایة الحکمة
نهایة الحکمة
و... .

پانویس[ویرایش]
 
۱. مهر تابان، ص ۴۴.


منبع[ویرایش]

سایت اندیشه قم    


جعبه‌ابزار