علم قاضی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلم قاضی، علم حاصل برای قاضی در موضوع قضایی است.


احکام مرتبط

[ویرایش]

از آن در باب قضاء سخن گفته‌اند.

← در قضاء


در شرع مقدس برای اثبات دعوا و نیز جرم نزد قاضی، راههایی همچون بیّنه ، اقرار و قسم معتبر دانسته شده است. آیا علم قاضی نیز از جمله این راهها است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است.
مشهور علم قاضی را مطلقا معتبر دانسته‌اند. بنابر این، قاضی می‌تواند به علم خود عمل و بر اساس آن حکم صادر کند؛ خواه موضوع قضاوت، حق اللّه‌ باشد یا حق الناس. بر این قول ادعای اجماع شده است؛ لیکن از برخی قدما عدم اعتبار علم قاضی و در نتیجه، عدم جواز حکم برای قاضی بر اساس علم خود نقل شده است. از برخی نیز جواز آن تنها در حق الناس و از بعضی دیگر عکس آن نقل شده است.
[۴] شرح تبصرة المتعلمین (القضاء)، ص۳۶-۳۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. کشف اللثام، ج۱۰، ص۵۷.    
۲. ریاض المسائل، ج۱۳، ص۵۷.    
۳. جواهر الکلام، ج۴۰، ص۸۸.    
۴. شرح تبصرة المتعلمین (القضاء)، ص۳۶-۳۷.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۴۶۲، برگرفته از مقاله «علم قاضی».    جعبه ابزار