علی‌اصغر بن حسن فومنی جیلانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلی‌اصغر بن حسن فومنی جیلانی اصفهانی، از کاتبان و فضلای قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

علی اصغر بن حسن فومنی جیلانی، از کاتبان و فضلای قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است. در سال ۱۲۲۷ق «شرح هیئت» قوشچی تالیف: مصلح‌الدّین لاری را در مدرسه شیخ لطف‌اللّه اصفهان کتابت نموده است. نسخه به شماره ۹۰۷ در کتابخانه آیت‌اللّه گلپایگانی در قم موجود است.
[۱] صدرائی خوئی، علی و ابوالفضل حافظیان بابلی، فهرست گلپایگانی، ج۲، ص۱۲۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. صدرائی خوئی، علی و ابوالفضل حافظیان بابلی، فهرست گلپایگانی، ج۲، ص۱۲۳.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۶۱۱.    

جعبه ابزار