علی‌اصغر بن عبدالجبار اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلی‌اصغر بن عبدالجبار اصفهانی، از ادبا و فضلای قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

علی اصغر بن عبدالجبّار اصفهانی، از ادبا و فضلای قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است. بین سال‌های ۱۲۶۵ و ۱۲۷۳ق کتاب «السّامی فی الاسامی» میدانی را با چند نسخه تطبیق نموده و لغات عربی را از «قاموس» و ترجمه آن و لغات فارسی آن را از «برهان» استخراج و تصحیح نموده و در طهران به چاپ سنگی منتشر ساخته است.
[۱] فرهنگ‌نامه‌های عربی به فارسی، ص۳۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرهنگ‌نامه‌های عربی به فارسی، ص۳۴.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۶۱۴.    

جعبه ابزار