علی‌اکبر بن محمدمهدی گلستانه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلی‌اکبر بن محمدمهدی گلستانه اصفهانی، خوشنویس و ادیب قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

علی‌اکبر بن میرزا محمّدمهدی گلستانه، خوشنویس و ادیب قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است. او در تاریخ هفتم جمادی‌الاولی ۱۲۷۷ق نسخه‌ای از «بحرالجواهر» میرزا عبدالوهاب بن محمّدامین شهشهانی اصفهانی را به خط نستعلیق نوشته و نسخه به شماره ۲۲۹۹ در کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی در قم موجود است.
[۱] حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست مرعشی، ج۶، ص۲۸۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست مرعشی، ج۶، ص۲۸۴.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۶۴۱.    

جعبه ابزار