علی بن معین منجم اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلی بن معین منجم اصفهانی، از ادباء و کاتبان قرن نهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

علی بن معین منجم اصفهانی، از ادباء قرن نهم هجری در اصفهان بوده است. او در ۱۹ ذی‌الحجه ۸۷۱ق نسخه‌ای از «کشف الحقایق» تالیف: عبدالعزیز نسفی را به خط نستعلیق کتابت نموده که به شماره ۱۴۹۲۴ در کتابخانه مجلس شورای اسلامی در تهران موجود است.
[۱] طباطبایی بهبهانی، سیدمحمد، فهرست مختصر مجلس، ص۶۶۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طباطبایی بهبهانی، سیدمحمد، فهرست مختصر مجلس، ص۶۶۰.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۵۷۴.    

جعبه ابزار