عمر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه عمر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اشاره به اشخاص ذیل باشد:

معانی
عمر (زندگی)، طول زندگی و یا دوران حیات

اعلام و اشخاص
عمر بن خطاب خروصی، خَروصی، عمربن خطّاب‌بن محمد یَحمدی نَزوی از امامان اباضی عمان در قرن نهم
عمر ابن‌سعد، امیر سپاه‌ عُبیدالله‌ بن‌ زیاد در کربلا و از قاتلان امام حسین
عمر بن خطاب، خلیفه دوم از منظر اهل سنت
ابو حفص عمر بن علی مصری، ابوحفص سراج الدین عمر بن علی بن احمد بن محمد ابن عبدالله انصاری، فقیه، محدث و رجالی شافعی مصری
ابوحفص عمر بن محمد سهروردی، شیخ الاسلام ابوحفص عمر بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عمویه بکری، ملقب به سهروردی شافعیجعبه ابزار