غسل زیارت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افغسل زیارت به غسل برای زیارت معصومان علیهم السّلام اطلاق می شود.


کاربرد فقهی

[ویرایش]

از احکام آن در باب طهارت سخن گفته اند.

زیارت پیامبر

[ویرایش]

غسل برای زیارت پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله، امامان معصوم و نیز حضرت فاطمه علیهم السّلام مستحب است.
[۱] کشف الغطاء، ج۲، ص۳۰۹.
[۳] کتاب الطهارة (شیخ انصاری)، ج۳، ص۶۴-۶۷.


دوری راه

[ویرایش]

به تصریح برخی، در استحباب غسل، تفاوتی میان زیارت از راه دور و نزدیک نیست.

زیارت انبیاء

[ویرایش]

برخی، غسل برای زیارت پیامبران گذشته و جانشینان آنان را نیز مستحب دانسته اند.
[۵] کشف الغطاء، ج۲، ص۳۰۹.


غسل فعلی

[ویرایش]

غسل زیارت از غسل‌های فعلی به شمار می رود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. کشف الغطاء، ج۲، ص۳۰۹.
۲. جواهر الکلام، ج۵، ص۴۵.    
۳. کتاب الطهارة (شیخ انصاری)، ج۳، ص۶۴-۶۷.
۴. العروة الوثقی، ج۲، ص۱۵۴.    
۵. کشف الغطاء، ج۲، ص۳۰۹.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۵، ص۵۶۳، برگرفته از مقاله«غسل زیارت».    جعبه ابزار