فاطمه بنت سیدحسین حسینی قزوینی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسینی قزوینی، خاندانی شیعی مشهور به علم و فقاهت، از فرزندان محمد فَصیح‌ بن میراولیاء در سده‌های یازدهم تا سیزدهم است. یکی از شخصیت‌های این خاندان، فاطمه خانم فرزند سیدحسین حسینی قزوینی، است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

فاطمه خانم دختر سیدحسین حسینی قزوینی، در حدود ۱۱۷۲ در قزوین به دنیا آمد.
ابتدا نزد پدر و عموی خود، سیدحسن، درس خواند و بعد از ازدواج با شیخ محمدعلی قزوینی، فقه و اصول را نزد او آموخت.
فاطمه خانم زنی دانشمند، باتقوا و حافظ قرآن بود و در علوم عقلی و نقلی تبحر داشت.
او در حدود ۱۲۶۰ درگذشت و در امامزاده حسین قزوین دفن شد.
[۱] سیدمحسن امین، مستدرکات اعیان الشیعه، ج۳، ص۱۵۹، بیروت ۱۴۰۸ـ۱۴۱۶/ ۱۹۸۷ـ۱۹۹۶.


فرزند

[ویرایش]

ملاعبدالوهاب قزوینی ملقب به شریف، که از علمای بزرگ قزوین در عهد محمدشاه قاجار بود، فرزند همین بانو بوده است.
[۲] محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، طبقات اعلام الشیعه: الکرام البرره، ج۱، ص۸۰۹ـ۸۱۳، مشهد ۱۴۰۴الف.
[۳] سیدمحسن امین، مستدرکات اعیان الشیعه، ج۳، ص۱۳۶ـ۱۳۷، بیروت ۱۴۰۸ـ۱۴۱۶/ ۱۹۸۷ـ۱۹۹۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سیدمحسن امین، مستدرکات اعیان الشیعه، ج۳، ص۱۵۹، بیروت ۱۴۰۸ـ۱۴۱۶/ ۱۹۸۷ـ۱۹۹۶.
۲. محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، طبقات اعلام الشیعه: الکرام البرره، ج۱، ص۸۰۹ـ۸۱۳، مشهد ۱۴۰۴الف.
۳. سیدمحسن امین، مستدرکات اعیان الشیعه، ج۳، ص۱۳۶ـ۱۳۷، بیروت ۱۴۰۸ـ۱۴۱۶/ ۱۹۸۷ـ۱۹۹۶.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة‌المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «خاندان حسینی‌قزوینی»، شماره۶۲۵۴.    جعبه ابزار