فایده وضع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمنظور از فایده وضع،بحث از فواید وضع الفاظ برای معانی می‌باشد.


آسانی و سهولت در تفهیم و تفهم

[ویرایش]

فایده اصلی وضع، آسانی و سهولت در تفهیم و تفهم است. و از آن جا که تمامی پیشرفت‌های بشر در عرصه علم، تمدن و فرهنگ در سایه ارتباط با یک‌دیگر و انتقال دانسته‌ها و اندوخته‌ها رخ می‌دهد، و وضع الفاظ، اثر بسیار زیادی در سهولت این امر دارد، اهمیت وضع روشن می‌گردد.
بنابراین، می‌توان گفت که وضع در حفظ نظام زندگی بشر و گسترش و پیش رفت علم و تمدن نقش حیاتی دارد.
اگر الفاظ برای معانی وضع نمی‌شدند، اشخاص برای انتقال مقاصد خود می‌بایست از ایما و اشاره و مانند آن استفاده می‌کردند و این امر باعث کندی مفاهمه و رکود علم و دانش می‌گردید؛ در حالی که به کمک وضع می‌توان با به کارگیری لفظ و یا جمله‌ای کوتاه، مفاهیم زیادی را به دیگران انتقال داد؛ زیرا الفاظی که برای معانی خاص وضع شده اند، از آن ها حکایت می‌نمایند و به سرعت مقاصد را منتقل می‌کنند.
پس غرض و فایده اصلی وضع، سهولت تفهیم و تفهم است؛ یعنی اگر انسان بخواهد مقاصد و اغراض خود ما فی الضمیر را به دیگران منتقل کند و با آن‌ها ایجاد رابطه کند، تا کمک بگیرد یا کمکی برساند، آسان‌ترین راه، راه وضع است.
[۲] شهابی، محمود، تقریرات اصول، جزء۲، ص۲۸.
[۳] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱، ص۲۱۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج۱، ص۱۲.    
۲. شهابی، محمود، تقریرات اصول، جزء۲، ص۲۸.
۳. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱، ص۲۱۴.
۴. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۱،۲، ص۳۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۰۰، برگرفته از مقاله «فایده وضع».    


رده‌های این صفحه : اصول فقه | مباحث الفاظ | وضع
جعبه ابزار