فخرالدین حیدر بن ابیطالب رویدشتی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففخرالدین حیدر بن ابیطالب رویدشتی اصفهانی، شاعر، محدث و ادیب دانشمند عصر سلجوقی در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

فخرالدّین ابوالرّضا حیدر بن ابیطالب بن ابی زید احمد بن حسین بن سرهنگ رویدشتی اصفهانی، شاعر، محدث و ادیب دانشمند عصر سلجوقی.
در اصفهان به وعظ و خطابه مشغول بود. خوش‌کلام و شیرین‌سخن و فصیح و بلیغ بود. سفری به بغداد رفته و از مالک بن احمد بانیاسی حدیث شنید. سپس به وطن خود بازگشته و در سال ۵۴۸ق وفات یافت. وی به زبان عربی اشعاری دارد.
[۱] ابن‌فوطی، عبدالرزاق ‌بن ‌احمد، تلخیص مجمع الآداب، ج۳، الجزء الرابع، ص۱۶۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن‌فوطی، عبدالرزاق ‌بن ‌احمد، تلخیص مجمع الآداب، ج۳، الجزء الرابع، ص۱۶۶.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۸۴۴.    


جعبه ابزار