فراء (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففراء ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوزکریا یحیی بن زیاد فراء، یکی از مفسران قرن دوم و اوایل قرن سوم و صاحب تفسیر معانی القرآن
ابومحمد حسین بن مسعود فراء بغوی، بَغَوی فَرّاء، ابومحمد حسین بن مسعود، مفسر ، محدّث و فقیه شافعی سده پنجم و اوایل سده ششم
ابوبکر محمد بن احمد فراء، اَبوبَکْرِ فَرّاء، محمد بن احمد بن حمدون فرّاء (د ۳۷۰ق/۹۸۰م)، عارف و صوفی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار