فرع (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه فرع ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

فرع (فقه)، در مقابل اصل و دارای کاربردهای مختلف در فقه
فرع (منطق)، یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق و یکی از ارکان تمثیل، و پذیرنده حکم "اصل" به دلیل مشابهت با آن


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار