فرهنگ معارف اسلامی‌ (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففرهنگ معارف اسلامی اثر سید جعفر سجادی و به زبان فارسی که در سه جلد شامل شرح لغات و اصطلاحاتی است که در طول تاریخ وارد فرهنگ و تمدن اسلامی شده، می‌باشد.


ساختار کتاب

[ویرایش]

مولف در سر آغاز کتاب مطالبی پیرامون محوریت قرآن کریم در فرهنگ و تمدن اسلامی،
[۱] فرهنگ معارف اسلامى، سجادى، جعفر، ص۷.
موقعیت علمی ایران قبل از اسلام
[۲] فرهنگ معارف اسلامى، سجادى، جعفر، ص۸.
، ایرانیان و علوم یونانی
[۳] فرهنگ معارف اسلامى، سجادى، جعفر، ص۱۰.
، علم کلام ، فلسفه ، تفسیر قرآن ، علوم ریاضی و طبیعی و طبی و همچنین تاثیر فرهنگ و تمدن اسلامی در ادب فارسی پرداخته است
[۴] فرهنگ معارف اسلامى، سجادى، جعفر، ص۳۲.
و سپس طی سه جلد و به ترتیب حروف الفبا به شرح اصطلاحات پرداخته است.

گزارش محتوا

[ویرایش]

اثر حاضر تحت عنوان «فرهنگ معارف اسلامی» محصول سی و پنج سال کار و کوشش این آقای سید جعفر سجادی است که به بررسی افکار و وارسی متون بزرگان اسلام و دانایان مدنیت اسلامی اشتغال داشته است و در تمام این مدت گاه و بیگاه در روزگاران سلامت و نقاهت، بی کاری و اشتغال از یادداشت موارد مورد نظر قصور نورزیده است. کتاب حاضر شامل لغات و اصطلاحاتی است که در طول تاریخ تمدن اسلامی وارد در فرهنگ و معارف اسلامی شده است که به مرور ایام در طول بیش از سی سال با بررسی متون مربوط به فرهنگ و تمدن اسلامی گردآوری کرده، قسمتی از آن‌ها را در مجموعه هائی به نام فرهنگ علوم عقلی و فرهنگ علوم نقلی و فرهنگ مصطلحات عرفانی و فرهنگ مصطلحات صدرالدین شیرازی به چاپ رسانده و اکنون مجموعه همه آن مصطلحات را به اضافه مستدرکات بسیاری دیگر در این مجموعه گردآوری و تهیه و تنظیم و در دسترس قرار داده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرهنگ معارف اسلامى، سجادى، جعفر، ص۷.
۲. فرهنگ معارف اسلامى، سجادى، جعفر، ص۸.
۳. فرهنگ معارف اسلامى، سجادى، جعفر، ص۱۰.
۴. فرهنگ معارف اسلامى، سجادى، جعفر، ص۳۲.


منبع

[ویرایش]
نرم افزار حکیم بوعلی سینا، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


جعبه ابزار