فسخ (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه فسخ ممکن است در معانی ذیل به‌کار رفته باشد:

فسخ (فقه)، پایان دادن حقوقی به قرارداد به وسیله یكی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث
فسخ (تناسخ)، یکی از اقسام تناسخ به‌معنای انتقال روح به گیاه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار