فضائل القدس (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«فضائل القدس» اثر عربی ابوفرج عبدالرحمن بن علی بن الجوزی (۵۹۷- ۵۱۰ ق)، بیان فضائل قدس می‌باشد که در پاسخ به درخواست بعضی از دوستان نویسنده، تالیف شده است.


ساختار کتاب

[ویرایش]

کتاب با مقدمه محقق آغاز و مطالب در بیست و هفت باب تنظیم شده است. مؤلف در بیان مطالب و مباحث، از آیات، روایات و اشعار عرب استفاده نموده است؛ آیات را کامل بیان کرده و تفسیر آن‌ها را نیز آورده است.
مؤلف در ابواب کتاب، فضائل قدس را بیان کرده و آن را شرح و توضیح داده است. محقق کتاب جبرائیل سلیمان جبور می‌باشد.
[۱] فضائل القدس، مقدمه کتاب.


گزارش محتوا

[ویرایش]

در مقدمه، پیرامون نسخه‌های خطی، و موضوع کتاب، مطالبی بیان شده و بعد از آن، شرح زندگی مؤلف به صورت جامع و کامل آمده است. در این مقدمه، پیرامون مجالس ابن جوزی که ابن جبیر در آن حاضر بود، باز پس گیری قدس از دست صلیبیون در عهد مؤلف، زمان وفات، اخلاق، ادب، اسامی کتاب‌های مؤلف مطالبی بیان و توضیح داده شده است.
برخی از ابواب کتاب به صورت مستقل و برخی به هم مرتبط می‌باشد مانند باب اول و باب پنجم که هر دو در مورد فضیلت بیت المقدس است.
مؤلف در بعضی از ابواب، فضیلت اعمال در این سرزمین را بیان نموده است مانند: فضیلت زیارت قدس، مضاعف بودن حسنات و سیئات در قدس، فضیلت نماز در آن و فضیلت سکونت در بیت المقدس.
در این ابواب از عجایب سرزمین قدس و بیت المقدس سخن گفته شده و اسامی بزرگانی که در این سرزمین زندگی کرده و یا قبور آنان در این مکان است، بیان شده است. همین طور برخی از اماکن، مساجد، مناطق و... این سرزمین معرفی شده است.

وضعیت کتاب

[ویرایش]

فهرست ابواب در ابتدا و فهرست منابع، مصادر و اعلام، در انتهای کتاب آمده است. توضیحات، اصلاحات و اختلاف نسخ، در پاورقی آمده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فضائل القدس، مقدمه کتاب.


منبع

[ویرایش]

نرم افزار جغرافیای جهان اسلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار