فضل بن یسار نهدی بصری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففضیل بن یسار نهدی بصری، از راویان امام باقر و امام صادق (علیهما‌السّلام) بوده و به روزگار امام ششم درگذشته است. فضیل از جمله اصحاب اجماع بوده است.


فضیلت فضیل نزد اهل بیت

[ویرایش]

امام صادق (علیه‌السّلام) وقتی نگاهش به فضیل می‌افتاد، آیه «و بشّرالِمُخْبتین» را قرائت می‌کرد و می‌فرمود: فضیل از یاران پدر من بوده و من مردی را که یاران پدرش را دوست داشته باشد، دوست می‌دارم.

احادیث در بیان فضل و کمال فضیل فراوان است. حتی امام صادق (علیه‌السّلام) درباره او فرمود: خداوند فضیل را مورد مرحمت قرار دهد که او از ما خاندان است. و امام این سخن را هنگامی فرمود که به وی گفتند: به هنگام غسل دادن فضیل، دست او از روی عورتش کنار نمی‌رفت! و از برخی دیگر احادیث استفاده می‌شود که او رازدار اهل بیت بوده است. آیا کرامت و منزلتی از این برتر و بالاتر وجود دارد؟

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حج/سوره۲۲، آیه۳۴.    


منبع

[ویرایش]

سایت مجمع جهانی شیعه‌شناسی، برگرفته از مقاله «راویان امام صادق(علیه السلام) ۲»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۱۱/۳۰.    


جعبه ابزار