فضیلت سوره انعام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله به بررسی پاداش و آثار قرائت سوره انعام می پردازیم.


فرمایش پیامبر

[ویرایش]

در فضیلت این سوره از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم روایت شده است: «سوره انعام به یکباره بر من نازل شده و هنگام نزول، هفتاد هزار فرشته که در حال تسبیح و تحمید (گفتن سبحان الله و الحمدلله) هستند آنرا مشایعت و همراهی کردند. هر کس این سوره را بخواند این ۷۰هزار فرشته در شب و روز، به تعداد آیات سوره انعام بر او درود می‌فرستند».

روایتی دیگر از پیامبر

[ویرایش]

در روایتی دیگر از ایشان آمده است: «هرکس سوره انعام را قرائت نماید، برای او پاداشی از در، به وزن همه چهارپایانی که خداوند در دار دنیا آن را آفریده است، خواهد بود و به تعداد تمام درها، صد هزار حسنه و صدهزار درجه به او عنایت می‌شود...» .

فرمایشی از امام ششم

[ویرایش]

امام جعفر صادق علیه‌السّلام نیز در این باره فرموده است: سوره انعام به صورت کامل و یکباره بر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم نازل شده است، پس آن را عظیم و عزیز بدارید، زیرا در ۷۰ جای آن نام خداوند برده شده است و اگر مردم می‌دانستند چه آثار و برکاتی در این سوره نهفته است آن را رها نمی‌کردند».

برکاتی از این سوره

[ویرایش]

در روایات، آثار و برکاتی برای این سوره ذکر شده است، مثل: در امان ماندن از آتش جهنم، برآورده شدن حاجات، بهبود بیماری،
طلب آمرزش فرشتگان، مطیع شدن زن سرکش.
[۸] متقی، علی بن حسام الدین، ۸۸۸ - ۹۷۵ق، کنزالعمال، ج۲، ص۱۴۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فیروز آبادی، محمد بن یعقوب، ۷۲۹ - ۸۱۷ق، بصائرذوی التمییزفی لطائف الکتاب العزیز، ج۱، ص(۲۰۱-۲۰۲).    
۲. حر عاملی، محمد بن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ ق، وسائل الشیعه (آل البیت)، ج۶، ص۲۳۰.    
۳. ابن بابویه، محمد بن علی، - ۳۸۱ق، ثواب الاعمال، ص۱۰۵.    
۴. نوری، حسین بن محمد تقی، ۱۲۵۴ - ۱۳۲۰ق، مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل، ج۴، ص۲۹۶.    
۵. کلینی، محمد بن یعقوب، - ۳۲۹ق، الکافی، ج۲، ص۶۲۲.    
۶. طبرسی، فضل بن حسن، ۴۶۸ - ۵۴۸ق، مکارم الاخلاق، ص۳۶۳.    
۷. طبرسی، فضل بن حسن، ۴۶۸ - ۵۴۸ق، مجمع البیان فی تفسیر القران، ج۴، ص۵.    
۸. متقی، علی بن حسام الدین، ۸۸۸ - ۹۷۵ق، کنزالعمال، ج۲، ص۱۴۴.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «فضیلت سوره انعام».    جعبه ابزار