فضیلت سوره بقره

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلید واژه: فضیلت، عظمت، سوره بقره.


علل فضیلت بقره

[ویرایش]

سوره مبارکه بقره در سخنان رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) و اهل‌بیت آن حضرت، با اوصافی ستوده شده که حاکی از جایگاه بلند این سوره است.

← بقره به‌جای تورات


همچنین پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) فرمودند: ۷ سوره طولانی قرآن به جای تورات به من عطا شده است.
چنان که «مِئین» به جای انجیل و «مثانی» به جای زبور به من عطا شده و با دریافت «مُفَّصل»-که‌تقریباً ۶۷ سوره است- بر دیگران برتری یافتم.

← برترین سوره قرآن


در پاسخ پرسش از برترین سوره قرآن، از سوره بقره نام برده‌اند.

← سفارش اهل‌بیت برای یادگیری


سفارش مؤکد اهل‌بیت درباره فضیلت یادگیری این سوره نیز نشان دیگری از عظمت آن است.

← سایه قاری بقره در قیامت


امام صادق(علیه السلام)فرمودند: سوره بقره و آل‌عمران در روز قیامت مانند دو قطعه ابر ‌بر سر قاری خود سایه می‌افکنند.

← عصمت قاری بقره از شیاطین


پیامبر‌اکرم(صلی الله علیه وآله) فرمودند: هرکس یک روز، سوره بقره را در خانه خود قرائت کند، سه روز آن خانه از گزند اهریمن مصون است.
همچنین اگر یک شب آن را در خانه خود تلاوت کند، سه شب آن خانه از آسیب شیطان محفوظ است و شیطان به آن‌جا در نمی‌آید.

← ترغیب به تلاوت بقره


در برخی روایات آمده‌است که تهی‌ترین خانه‌ها از خیر، خانه‌ای است که در آن سوره بقره تلاوت نشود.
در برخی روایات به تلاوت آیات خاصی از این سوره، مانند ۴ آیه نخست، آیة الکرسی و سه آیه پایانی آن ترغیب شده است.

اثرات تلاوت بقره

[ویرایش]

در جوامع روایی، احادیث فراوانی درباره تأثیر تلاوت سوره بقره و نیز خصوص آیة‌الکرسی در درمان بیماری‌های جسمی، فقرزدایی و تأمین نیازهای دنیوی نقل شده است.

تذکر در مورد تاثیر تلاوت

[ویرایش]

باید توجه داشت که تبیین این گونه فواید و آثار در روایات معصومان(علیهم السلام)برای مؤمنان متوسط است و این گونه احادیث هرگز در صدد حصر رسالت اصلی و اساسی قرآن نیست.
[۱۳] جوادی آملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، ج‌۲، ص‌۳۵.


پاداش فراگیری و قرائت سوره بقره

[ویرایش]

پاداش و آثار فراگیری و قرائت سوره بقره می پردازیم.

← روایات اول از پیامبر


"تعلموا البقرة؛ فان اخذها برکة، و ترکها حسرة، و لن یستطیعها البطلة: سوره بقره را فرا گیرید، که همانا مایه برکت است و ترک آن مایه حسرت، و افراد بیکاره بر آن قادر نخواهند بود"؛

← روایت دوم از پیامبر


"ان الشیطان لایدخل بیتا یقرا فیه سورة البقرة: در خانه‌ای که سوره بقره خوانده می‌شود شیطان داخل نمی‌شود".

پانویس

[ویرایش]
 
۱. عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، ج‌۱، ص‌۲۵.    
۲. حسینی بحرانی، هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، ج‌۱، ص‌۱۲۱.    
۳. حسینی بحرانی، هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، ج‌۱، ص‌۱۲۱.    
۴. عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه، نورالثقلین، ج‌۱، ص‌۲۶.    
۵. صدوق، محمد بن علی، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص‌۱۰۴.    
۶. ابن جوزی، عبدالرحمان بن علی، زاد المسیر، ج‌۱، ص‌۱۹.    
۷. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج‌۸۹‌، ص‌۲۶۵.    
۸. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‌۱، ص‌۱۱۱.    
۹. ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، ج‌۱، ص‌۹۲.    
۱۰. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج‌۸۹‌، ص‌۲۶۵.    
۱۱. عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه، نور الثقلین، ج‌۱، ص‌۲۶.    
۱۲. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج‌۸۹‌، ص‌۲۶۲ به بعد.    
۱۳. جوادی آملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، ج‌۲، ص‌۳۵.
۱۴. دمشقی، اسماعیل بن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج۹، ص۶۵.    
۱۵. فیروز آبادی، محمد بن یعقوب،بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز، ج۱، ص۱۳۳-۱۵۷.    
۱۶. سخاوی، علی بن محمد، جمال القراء و کمال الاقراء، ج۱، ص۱۱۸.    
۱۷. صدوق، محمد بن علی، ثواب الاعمالو عقاب الاعمال، ص۱۰۴.    


منبع

[ویرایش]

دانش‌نامه موضوعی قرآن    
فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «فضیلت سوره بقره».    


رده‌های این صفحه : سوره بقره
جعبه ابزار