فقیه مأمون

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففقیه مأمون به فقیه امین نسبت به حقوق شرعی گفته می شود.


کاربرد فقهی

[ویرایش]

عنوان یادشده بیشتر در باب زکات و خمس به کار رفته است.

جایگاه بحث

[ویرایش]

آنگاه که در عصر غیبت سخن از پرداخت زکات و خمس به میان می آید، بر وصف امین بودن فقیه تأکید می شود و مثلا گفته می شود: در غیبت امام علیه السّلام، زکات باید به فقیه مأمون پرداخت گردد تا آن را به مستحقان برساند.

مصداق

[ویرایش]

مقصود از فقیه مأمون، فقیه جامع شرایطی است که در صورت عدم نیاز، با توسل به حیله های شرعی در اموال و حقوقی که به وی سپرده شده تصرف نمی کند؛ زیرا این کار حتی با جواز آن به موقعیت و جایگاه مرجعیت که منصوب برای مصالح عموم است، لطمه می زند.

قید مأمون

[ویرایش]

برخی در شرط دانستن افزون بر عدالت برای فقیه اشکال کرده اند. بنابر این نظر، قید مأمون توضیحی خواهد بود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مسالک الافهام، ج۱، ص۴۲۷.    
۲. ریاض المسائل، ج۵، ص۱۸۹.    
۳. جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۲۵.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۵، ص۷۲۴.    جعبه ابزار