فهرست اسانید تاویل الآیات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففهرست اسانید تاویل الآیات از آثار و تألیفات رجالی آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی می‌باشد.


معرفی اجمالی کتاب

[ویرایش]

تاویل الآیات، مشتمل بر روایاتی است که در ذیل آیات مربوط به شان و منزلت معصومان (علیهم‌السّلام) ارائه شده‌اند. روایات بیان شده، از راویان مختلف، از جمله ابن ماهیار است، اما مؤلف تنها اسناد روایات مربوط به ابن ماهیار را فهرست و ارائه نموده است؛ چون اسناد و روایات دیگر راویان در کتاب‌های دیگر، ارائه شده‌اند.
دسته بندی اسناد ابن ماهیار به این ترتیب است که اسنادی را که در صدر آنها تعبیر «محمد بن العباس» آمده است، بر اساس ترتیب الفبایی اسامی مروی عنه‌های وی، دسته بندی و ارائه شده‌اند.
سلسله اسناد، شامل نام راویان سند تا معصوم (علیه‌السّلام) (البته اگر سند به نام معصوم (علیه‌السّلام) ختم شده باشد) به همراه نام سوره و در داخل پرانتز با یک یا دو کلمه از آیه مورد بحث است. به همراه هر سند، نشانی صفحه کتاب تاویل الآیات، مشخص شده است.
مؤلف با مراجعه به نسخه‌های خطی موجود، نسخه بدل‌ها، زیادی و نقصان راویان را با تعابیر وارد در سند مشخص کرده‌اند. ایشان همچنین در مواردی اقدام به تصحیح اسناد نموده است. نسخه دستنویس و عکس‌های آن، موجود است.

پانویس

[ویرایش]منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن چهاردهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۲/۲۵.    جعبه ابزار