فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن بابویه رازی، منتجب الدین (۵۰۴ - بعد از ۵۸۵ ق) صاحب کتاب، فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم است.
[۱] ابن بابویه، منتجب الدین، فهرست اسماء علماء الشیعة، (تحقیق: سید عبد العزیز طباطبایی، قم: مجمع الذخائر الاسلامیة، ۱۴۰۴ ق/ بیروت: دار الاضواء، ۱۴۰۶ ق، ص۲۴۶.)ساختار کتاب

[ویرایش]

این کتاب، مشتمل بر فهرست اسامی علمای شیعه و کتاب‌های آنها از زمان شیخ طوسی تا عصر مؤلف است و از این جهت، تکمیل کننده کتاب الفهرست شیخ طوسی به شمار می‌آید. محقق در اکثر عنوان‌ها به جهت تکمیل، تعلیقه‌هایی را همراه با ذکر نشانی ذکر کرده است. کتاب از جلد ۱۰۵ بحار الانوار (الاجازات) گرفته شده و با نسخه‌های دیگر، مقابله شده است. الفهرست، (تحقیق: سید جلال الدین محدث ارموی، قم: کتاب خانه آیت‌الله مرعشی، ۱۳۶۶ ش، مقدمه: سید محمود مرعشی و محمد سمامی حایری، ۵۷۱ ص).

محتوای کتاب

[ویرایش]

در این کتاب، ابتدا متن کتاب الفهرست شیخ منتجب الدین آمده و پس از آن در قسمت «التعلیقات»، زندگی نامه بسیاری از علمای مطرح شده در متن کتاب، همراه با ذکر شماره ردیف، به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
در قسمت «استدراک»، محقق نکاتی در مورد تصحیح و تکمیل بعضی از نقل قول‌ها را متذکر شده است و در آخر کتاب، فهرست‌های مختلف به طور مفصل آورده شده‌اند.
مقدمه کتاب، به بررسی زندگی نامه علمی محقق و منابع تصحیح کتاب پرداخته است.
شیخ بهایی (م ۱۰۳۱ ق) بر این کتاب حاشیه‌ای را نوشته است و صاحب ریاض العلماء در مواضعی نقل قول‌هایی را از آن آورده است.
محقق تهرانی در الذریعة ، این کتاب را با عنوان رجال ابن بابویه و نیز رجال الشیخ منتجب الدین علی و فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم و فهرست منتجب الدین ، فهرست کرده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن بابویه، منتجب الدین، فهرست اسماء علماء الشیعة، (تحقیق: سید عبد العزیز طباطبایی، قم: مجمع الذخائر الاسلامیة، ۱۴۰۴ ق/ بیروت: دار الاضواء، ۱۴۰۶ ق، ص۲۴۶.)
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱۰، ص۸۳، ش۱۴۸.    
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱۰، ص۱۳۶.    
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱۶، ص۳۷۶.    
۵. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱۶، ص۳۹۵، ش۱۸۵۷.    


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن چهاردهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۲/۲۵.    جعبه ابزار