فهرست منابع قرآنی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این فهرست در هر موضوع کتاب‌های عربی و فارسی آن تفکیک شده به این صورت که ابتدا کتاب‌های عربی و در ادامه کتاب‌های فارسی آمده است.


قرآن شناسی

[ویرایش]

نظریة العلم فی القرآن/ حسن غالب.
آراء حول القرآن/ سید علی علامه فانی اصفهانی/ عربی.#الخطاب القرآنی/ خلود العموش/ عربی.
الفوز الکبیر فی اصول التفسیر/ ولی‌الله احمد بن عبد رحیمل دهلوی/عربی.
المستشرقون و الدراسات القرآنیة/ محمدحسین علی صغیر/ عربی.
حکمة القرآن و الحضارة/ نذیر حمدان/ عربی.
منة المنان فی الدفاع عن القرآن/ سید محمد صدر/ عربی.
نظرات معاصرة فی القرآن الکریم/ محمدحسین علی صغیر/ عربی.
فقه قرائة القرآن الکریم/ سعید عبدالجلیل یوسف صخر/ عربی.
القرآن نهج و حضاره/ عبدالشهید مهدی ستراوی/ عربی.
جواهر القرآن و درره/ محمد بن محمد بن محمد غزالی/ عربی.
پژوهشی پیرامون تدبر در قرآن/ ولی‌الله نقی پورفر/ فارسی.
در آستانه قرآن/ بلاشر - محمود رامیار/ فارسی.
درآمدی بر قرآن/ بلاشر - اسدلله مبشری/ فارسی.
درآمدی به تحقیق در اهداف و مقاصد سوره‌های قرآن کریم/ عبدالله محمود شحاته - سید محمدباقر حجتی/ فارسی.
قرآن شناسی /آیت الله محمدتقی مصباح یزدی/ فارسی.

اسباب نزول

[ویرایش]

اسباب النزول (ترجمه ذکاوتى)/ علیرضا ذکاوتى قراگزلو / فارسى.
اسباب النزول (حجتى)/ سید محمدباقر حجتى / فارسى.
شأن نزول آیات/ محمدجعفر اسلامى/ فارسى.
نمونه بینات در شأن نزول آیات/ محمدباقر محقق/ فارسى.

جمع قرآن

[ویرایش]

جمع القرآن/ اکرم عبد خلیفه الدیلمی/--.
تواتر القرآن/ محمد بن لحسن حر عاملی/ عربی.
حقیقت مصحف فاطمة عند الشیعه/ اکرم برکات عاملی/ عربی.
من المکتبة القرآنیة/ یوسف حسن نوفل/ عربی.
کتاب المصاحف/ ابوبکر بن ابی داود السجستانی/ عربی.
معجم حفاظ القرآن عبر التاریخ/ محمد سالم محیسن/ عربی.
تدوین القرآن/ علی کورانی عاملی/ عربی.
پژوهشی در مصحف امام علی علیه‌السلام/ جعفر نکونام/ فارسی.
مصحف امام علی علیه‌السلام/ سید محمدعلی ایازی/ فارسی.
مصحف فاطمی/ عبدالله امینی/ فارسی.
کاوشی در تاریخ جمع قرآن/ سید محمدعلی ایازی/ فارسی.
تدوین قرآن/ علی کورانی - سید محمود عظیمی/ فارسی.
حقایقی مهم پیرامون قرآن کریم/ سید جعفر مرتضی عاملی - سید حسن اسلامی/ فارسی.

زبان قرآن

[ویرایش]

تحلیل زبان قرآن و روش شناسی فهم آن/ محمدباقر سعیدی روشن/ فارسی.
بررسی نظریه عرفی بودن زبان قرآن/ ناهید دامن پاک مقدم/ فارسی.

رسم قرآن

[ویرایش]

المقنع فی رسم مصاحف الامصار مع کتاب النقط/ ابوعمرو عثمان بن سعید الدانی/ عربی.
رسم المصحف العثمانی/ عبدالفتاح اسماعیل شلبی/ عربی.
رسم المصحف دراسة لغویة تاریخیة/ الحمد غانم قدوری/ عربی.
مختصر التبیین لهجآء التنزیل/ ابوداود سلیمان بن نجاح/ عربی.
ترجمه رسم الخط مصحف/ الحمد غانم قدوری/ فارسی.

اعراب قرآن

[ویرایش]

اعراب القرآن/ نحاس ابی جعفر احمد بن محمد بن اسماعیل.
اعراب القرآن/ کرباسی محمدجعفر ابراهیم.
اعراب القرآن الکریم و بیانه/ درویش محیی الدین.
اعراب القرآن/ محمدجعفر شیه ابراهیم کرباسی/ عربی.

تجوید

[ویرایش]

آشنایی با اصول و روش‌های تدریس تجوید قرآن/ علی سرابى.
آشنایی با مشاهیر قرائت قرآن/ جلال ذکائی.
آشنایی با علم قرائت/ محمدرضا ستوده‌نیا.
تجوید/ محمدرضا ستوده‌نیا.
چگونه قرآن را حفظ کنیم؟/ شهریار پرهیزگار.
حلیة القرآن/ محسن موسوی بلده.
زبان قرآن: روخوانی و روانخوانی قرآن کریم/ حمید محمدى.
سر البیان فی علم القرآن یا تجوید استدلالی‌/ حسن بیگلری.

فضایل قرآن

[ویرایش]

الارشاد و التطریز/ عبدالله بن اسعد بن علی الیافعی/ عربی.
الدر النظیم فی خواص القرآن العظیم/ عبدالله بن اسعد بن علی الیافعی/ عربی.
خواص القرآن و فوایده/ ضیاءالدین الاعلمی/ عربی.
فضایل القرآن/ احمد بن علی بن حجر العسقلانی/ عربی.
فضایل القرآن و ما انزل من القرآن بمکة و ما انزل بالمدینة/ ابوعبدالله محمد بن ایوب بن الضریس البجلی/ عربی.

جامعه‌شناسی قرآنی

[ویرایش]

السنن التاریخیة فی القرآن/ سید محمدباقر صدر/ عربی.
المدرسة القرآنیة/ سید محمدباقر صدر/ عربی.
سنت‌های تاریخ در قرآن/ سید محمدباقر صدر/ فارسی.

واژه‌شناسى

[ویرایش]

غریب القرآن فى شعر العرب/ عبدالله بن عباس / عربى.
فرهنگ ابجدى عربى - فارسى/ رضا مهیار / عربى - فارسى.
کتاب العین/ فراهیدى خلیل بن احمد / عربى.
لسان العرب/ ابن منظور محمد بن مکرم / عربى.
التحقیق فی کلمات القرآن الکریم/ حسن مصطفوى /عربى.
ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن/ خسروى حسینى سید غلامرضا / فارسى.
قاموس قرآن/ سید على‌اکبر قرشى / فارسى.
مجمع البحرین/ فخرالدین طریحى / عربى.
التحقیق فی کلمات القرآن/ حسن مصطفوی.
ترجمه و تحقیق مفردات قرآن راغب اصفهانی/ غلامرضا خسروی حسینی.
قاموس قرآن/ علی‌اکبر قرشی.
نثر طوبی/ ابوالحسن شعرانی.

تمثیلات قرآنی

[ویرایش]

عون الحنان فی شرح الامثال فی القرآن/ علی احمد عبد عادل طهطاوی/ تمثیلات قرآنی/ عربی.
تشبیهات و تمثیلات قرآن/ جهان بخش ثواقب/ تمثیلات قرآنی/ فارسی.
تمثیلات قرآن/ حمید محمد قاسمی/ تمثیلات قرآنی/ فارسی.

فرهنگ‌های قرآنی

[ویرایش]

دائرة‌ المعارف قرآن کریم/ تهیه و تدوین پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مرکز فرهنگ و معارف قرآن.
دانشنامه قرآن و قرآن‌ پژوهى/ بهاءالدین خرمشاهی.
فرهنگ قرآن/ مرکز فرهنگ و معارف قرآن.
فرهنگنامه موضوعی قرآن کریم/سید احمد خاتمی.
فروغ بی‌پایان/ عبدالمجید معادی خواه.
۶. معجم المفهرس لالفاظ القرآن/ محمدجعفر صدری (بر اساس معجم فواد عبدالباقی).

تاریخ قرآن

[ویرایش]

پژوهشی در تاریخ قرآن/ محمدباقر حجتی/ تاریخ قرآن.
تاریخ جامع قرآن کریم/ ابوعبدالله زنجانی/ تاریخ قرآن.
تاریخ جمع قرآن کریم/ سید محمدرضا جلالی نائینی - مقدمه: مهدوی دامغانى/ تاریخ قرآن.
تاریخ قرآن/ محمدهادی معرفت/ تاریخ قرآن.
القرآن الکریم و روایات المدرستین/ علامه سید مرتضی عسکری/ عربی.
پژوهشی در تاریخ قرآن کریم/ سید محمدباقر حجتی/ تاریخ قرآن/--.
اضواء البیان فی تاریخ القرآن/ صابر حسن محمد ابوسلیمان/ تاریخ قرآن/ عربی.
لمحات من تاریخ القرآن/ محمدعلی الاشیقر/ تاریخ قرآن/ عربی.
الایرانیون و الادب العربی/ قیس آل قیس/ قرآن پژوهان/ عربی.
آشنایی با تاریخ تفسیر و مفسران/ حسین علوی مهر/ تاریخ تفسیر و مفسران/ فارسی.
سیر نگارش‌های علوم قرآنی/ محمدعلی مهدوی راد/ تاریخ علوم قرآنی/ فارسی.
بحوث فی تاریخ القرآن و علومه/ سید ابوالفضل میر محمدی زرندی/ تاریخ قرآن/ فارسی.
تاریخ قرآن/ عبدالصبور شاهین - سید حسین سیدی/ تاریخ قرآن/ فارسی.
سیر تکاملی تاریخ قرآن و تفسیر/ محمد حیدری/ یوسف فضایی/ فارسی.
بررسی تاریخی قصص قرآن/ محمد بیومی مهران - مترجم/ تاریخ قصص قرآنی/ فارسی.

جامع علوم قرآنی

[ویرایش]

الاتقان فی علوم القرآن/ جلال‌الدین سیوطی/ جامع علوم قرآنی/ عربی.
البرهان فى تفسیر القرآن/ محمد بن عبدالله زرکشی/ جامع علوم قرآنی/ عربی.
التحبیر فی علم التفسیر/ جلال‌الدین سیوطی/ جامع علوم قرآنی/ عربی.
ترجمه الاتقان فی علوم القرآن/ جلال‌الدین سیوطی/ جامع علوم قرآنی/ فارسی.

علوم قرآن

[ویرایش]

علوم قرآنی/ محمدعلی لسانی فشارکی.
نگرشی نوین بر تاریخ و علوم قرآنی/ فایزه عظیم‌زاده، بی‌بی سادات رضی.
پژوهشی پیرامون آخرین کتاب الهی/ رجبعلی مظلومی/--.
لمحات فی علوم القرآن و اتجاهات التفسیر/ محمد بن لطفی الصباغ/--.
المیسر فی علوم القرآن/ عبدالرسول غفار/ عربی.
اسالیب البیان فی القرآن/ سید جعفر سید باقر حسینی/ عربی.
الاعجاز اللغوی فی فواتح السور/ سهام خضر/ عربی.
البدایع فی علوم القرآن/ ابن قیم الجوزی/ عربی.
البیان فی علوم القرآن/ ادیب العلاف/ عربی.
التأویل عند الغرالبی نظریة و تطبیقا/ عبدالجلیل بن عبدالکریم سالم/ عربی.
التأویل فی مختلف المذهب و آلاراء/ آیت الله محمدهادی معرفت/ عربی.
التبیان فی علوم القرآن/ محمدعلی الصابونی/ عربی.
التمهید فی علوم القرآن/ آیت‌الله محمدهادی معرفت/ عربی.
الحدیث فی علوم القرآن و الحدیث/ حسن ایوب/ عربی.
القرآن فی مدرسة اهل البیت/ هاشم موسوی/ عربی.
القصص القرآن/ سید محمدباقر حکیم/ عربی.
المحتسب فی تبیین وجوه شواد القرائات و الایضاح عنها/ ابی‌الفتح عثمان بن جنی/ عربی.
المدخل لدراسة القرآن الکریم/ محمد بن محمد ابوشهبه/ عربی.
المصباح الزهراء فی القرائات العشر البواهر/ الامام ابی الکرم المبارک بن الحسن الشهرزوری/ عربی.
المعجزة القرآنیة حقایق علمیة قاطعة/ احمد عمر ابوشوقه/ عربی.
المعجزة الکبری القرآن/ محمد ابوزهره/ عربی.
المقدمات الاساسیة فی علوم القرآن/ عبدالله بن یوسف جدیع/ عربی.
المنار فی علوم القرآن/ محمدعلی الحسن/ عربی.
الواضح فی علوم القرآن/ مصطفی دیب البغا و محیی‌الدین دیب مستو/ عربی.
حقایق هامة حول القرآن الکریم/ سید جعفر مرتضی عاملی/ عربی.
دراسات اصولیة فی القرآن الکریم/ محمدابراهیم الحفناوی/ عربی.
دراسة حول القرآن الکریم/ محمدحسین حسینی جلالی/ عربی.
علوم القرآن/ سید محمدباقر حکیم/ عربی.
علوم القرآن الکریم/ نورالدین عتر/ عربی.
علوم القرآن عند الشاطبی/ محمد سالم ابوعاصی/ عربی.
علوم القرآن عند المفسرین/ مرکز الثقافه والمعارف القرآنیه/ عربی.
علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسیر/ محمد صفاء شیخ ابراهیم حقی/ عربی.
فنون الافنان فی عجائب علوم القرآن/ ابوالفرج عبدالرحمن بن الجوزی/ عربی.
فی علوم القرآن/ احمد حسن فرحات/ عربی.
فی علوم القرآن دراسات و محاضرات/ محمد عبدالسلام کفافی و عبدالله شریف/ عربی.
گزیدة الاتقان فی علوم القرآن/ جلال‌الدین سیوطی/ عربی.
مباحث فی علوم القرآن/ مناع القطان/ عربی.
محاضرات فی علوم القرآن/ محمدعلی تسخیری/ عربی.
مدخل الی تفسیر القرآن و علومه/ عدنان محمد زرزور/ عربی.
مفهوم النص دراسة فی علوم القرآن/ نصر حامد ابوزید/ عربی.
من الدراسات القرآنیة/ عبدالعال سالم مکرم/ عربی.
مناهل العرفان فی علوم القرآن/ محمد عبدالعظیم الزرقانی/ عربی.
منهج الفرقان فی علوم القرآن/ محمدعلی سلامه/ عربی.
موسوعة الاعجاز العلمی فی القرآن و السنة آیات الله فی الافاق/ محمد راتب نابلسی/ عربی.
موسوعة علوم القرآن/ عبدالقادر محمد منصور/ عربی.
نفحات من علوم القرآن/ محمد احمد معبد/ عربی.
هدی الفرقان فی علوم القرآن/ غازی عنایه/ عربی.
کتاب معانی القراءات/ ابی منصور محمد بن احمد الازهری/ عربی.
تاریخ و علوم قرآن/ سید ابوالفضل میر محمدی زرندی/ فارسی.
رسم القرآن (گنجینه بهارستان)/ سید مهدی جهرمی/ فارسی.
قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند./ آیت الله حسن زاده آملی/ فارسی.
آشنایی با علوم قرآن/ سید محمد رادمنش/ فارسی.
آشنایی با علوم قرآنی (حلبی)/ علی‌اصغر حلبی/ فارسی.
آشنایی با علوم قرآنی (رکنی)/ محمدمهدی رکنی یزدی/ فارسی.
آشنایی با قرآن/ جمعی از نویسندگان/ فارسی.
اعجاز قرآن/ علامه طباطبایی/ فارسی.
پژوهشی در علوم القرآن/ حبیب الله احمدی/ فارسی.
ترجمه مناهل العرفان فی علوم القرآن/ محمد عبدالعظیم الزرقانی - محسن آرمین/ فارسی.
خورشید تابان در علم قرآن/ علی محدث خراسانی - احمد محدث خراسانی/ فارسی.
درآمدی بر تاریخ علوم قرآنی/ محمدتقی دیاری بیدگلی/ فارسی.
سروش آسمانی سیری در مفاهیم قرآنی/ کاظم محمدی/ فارسی.
شناخت قرآن/ سید علی کمالی دزفولی/ فارسی.
علوم قرآن/ محمدباقر سعیدی روشن/ فارسی.
علوم قرآن و فهرست منابع/ سید عبدالوهاب طالقانی/ فارسی.
فقه پژوهی قرآنی درآمدی بر مبانی نظری ایات الاحکام/ محمدعلی ایازی/ فارسی.
قرآن اثری جاویدان/ سید محمدعلی ایازی/ فارسی.
قرآن در اسلام/ سید محمدحسین طباطبایی/ فارسی.
مبانی تفسیر قرآن/ سید رضا مودب/ فارسی.
مصونیت قرآن از تحریف/ آیت الله محمدهادی معرفت/ فارسی.
معجزه بزرگ پژوهشی در علوم قرآنی/ محمد ابوزهره محمود ذبیحی/ فارسی.
مقدمات بنیادین علم تفسیر/ آیت الله محمدفاضل لنکرانی/ فارسی.
مکتب تفسیری صدرالمتالهین/ دکتر علی نصیری/ فارسی.
هفده گفتار در علوم قرآنی/ سید حسین حسینی/ فارسی.
وحی شناسی (علوم قرآنی)/ مصطفی کریمی/ فارسی.
مهر تابان (چاپ قدیم)/ نبیل احمد صقر/ فارسی.
نور ملکوت قرآن/ نبیل احمد صقر/ فارسی.

روش تفسیر موضوعی

[ویرایش]

روش شناسی تفاسیر موضوعی قرآن/ سید هدایت جلیلی/ فارسی.
مبانی و سیر تاریخی تفسیر موضوعی قرآن/ بهروز یدالله پور/ فارسی.

روش‌ها و گرایش‌های تفسیر روایی

[ویرایش]

المفسرون حیاتهم و منهجهم/ سید محمدعلی ایازی.
نقد منهج التفسیر والمفسرین المقارن/ سالم صفار.
پژوهشی در جریان شناسی تفسیر عرفانی/ محسن قاسم‌پور.
اضواء علی مناهج بعض المفسرین من زوایا علوم القرآن/ عبدالحمید محمود مستولی/ عربی.
الاکسیر فی علم التفسیر/ سلیمان بن عبدالقوی بن عبدالکریم بغدادی/ عربی.
التفسیر بالماثور و تطویره عند الشیعة الامامیة/ احسان الامین/ عربی.
التفسیر و التأویل فی القرآن/ صلاح عبدالفتاح خالدی/ عربی.
التفسیر و المفسرون بحث تفصیلی عن نشاة التفسیر (ذهبی)/ محمدحسین ذهبی/ عربی.
التفسیر و المفسرون فی العصر الحدیث/ عبدالقادر محمدصالح/ عربی.
التفسیر و المفسرون فی ثوبة القشیب (معرفت)/ آیت الله محمدهادی معرفت/ عربی.
التیسیر فی اصول التفسیر/ مجاهد محمد هریدی - علی احمد فراج علی/ عربی.
التیسیر فی قواعد علم التفسیر/ محیی الدین محمد بن سلیمان الکافیجی/ عربی.
المبادی العامة لتفسیر القرآن الکریم بین النظریة والتطبیق/ محمدحسین علی صغیر/ عربی.
امام علی علیه‌ السلام و قرآن/ محمد مرادی/ عربی.
تفسیر التابعین/ محمد بن عبدالله بن علی خضیری/ عربی.
توشیح التفسیر فی قواعد التفسیر و التأویل/ محمد بن سلیمان تنکابنی/ عربی.
دروس تمهیدیة فی القواعد التفسیریه/ علی‌اکبر سیفی مازندرانی/ عربی.
مداخل جدیدة للتفسیر/ حسن غالب/ عربی.
موسوعة التفسیر قبل عهد التدوین/ محمد عمر حاجی/ عربی.
نظرات فی کتاب الله/ حسن البنا نوگرایانه/ عربی.
مدخل الی التفسیر و علوم القرآن/ عبدالجواد خلف/ عربی.
آسیب شناسی و روش شناسی تفسیر معصومان علیهم‌السلام/ علی‌اکبر رستمی/ فارسی.
عقلگرایی در تفاسیر قرن چهاردهم/ شادی نفیسی/ فارسی.
تفسیر تطبیقی/ فتح الله نجارزادگان (محمدی)/ فارسی.
تفسیر و مفسران/ آیت‌الله محمدهادی معرفت/ فارسی.
درآمدی بر تفسیر علمی قرآن/ محمدعلی رضایی اصفهانی/ فارسی.
روش تفسیر قرآن/ محمود رجبی/ فارسی.
روش‌ها و گرایش‌های تفسیری/ حسین علوی مهر/ فارسی.
روش‌های تفسیری قرآن/ سید رضا مودب/ فارسی.
شروط و آداب تفسیر و مفسر/ کامران ایزدی مبارکه/ فارسی.
مکاتب تفسیری/ علی‌اکبر بابایی/ فارسی.
ارغنون آسمانی/ عبدالوهاب شاهرودی/ فارسی.
تفسیر قرآنی و زبان عرفانی/ پل نویا - اسماعیل سعادت/ فارسی.
تفسیر کلامی قرآن مجید/ محمدحسین روحانی کلامی/ فارسی.
نقش دانش رجال در تفسیر و علوم قرآنی/ علی‌اکبر کلانتری ارسنجانی/ فارسی.
پژوهشی پیرامون تاریخ تفسیر قرآن کریم/ سهراب مروتی/ فارسی.
تاریخ تفسیر قرآن کریم/ حبیب‌الله جلالیان/ فارسی.

تفسیر روایى

[ویرایش]

البرهان فى تفسیر القرآن/ سید هاشم بحرانى / عربى.
تفسیر الامام العسکرى/ امام ابومحمد حسن بن على عسکرى / عربى.
القرآن و فضائل اهل البیت/ صالحى اندیمشکى محمد / عربى.
تأویل الآیات الظاهرة/ حسینى استرآبادى سید شرف الدین على / عربى.
تفسیر الحبرى/ حبرى کوفى ابوعبدالله حسین بن حکم / عربى.
تفسیر الصافى/ فیض کاشانى ملا محسن / عربى.
تفسیر القرآن الکریم (ثمالى)/ ابوحمزه ثمالى ثابت بن دینار / عربى.
تفسیر المعین/ کاشانى محمد بن مرتضى / عربى.
تفسیر فرات الکوفى/ فرات کوفى ابوالقاسم فرات بن ابراهیم / عربى.
تفسیر على بن ابراهیم قمى/ قمى على بن ابراهیم / عربى.
تفسیر مقاتل بن سلیمان/ بلخى مقاتل بن سلیمان / عربى.
تفسیر نورالثقلین/ عروسى حویزى عبد على بن جمعه / عربى.
عین العبرة فی غبن العترة/ سید احمد بن طاووس / عربى.
تفسیر عیاشى/ عیاشى محمد بن مسعود / عربى.
نهج البیان عن کشف معانى القرآن/ شیبانى محمد بن حسن / عربى.
ترجمه شواهد/ روحانى احمد / فارسى.
تفسیر جامع/ بروجردى سید محمدابراهیم / فارسى.
تفسیر شریف لاهیجى/ شریف لاهیجى محمد بن على / فارسى.
سیماى امام على علیه‌السلام در قرآن/ جعفرى یعقوب / فارسى.

تفسیر

[ویرایش]

المیزان فى تفسیر القرآن/ طباطبائی سید محمدحسین.
الاصفی فی تفسیر القرآن/ ملا محسن فیض کاشانی/ عربی.
البرهان فی تفسیر القرآن/ ابی القاسم عبدالوهاب بن محمد القرطبی/ عربی.
التبیان فی اعراب القرآن/ عبدالله بن حسین عکبری/ عربی.
التفسیر المنسوب الی الامام الحسن العسکری علیه‌السلام/ امام حسن عسکری علیه‌السلام/ عربی.
الفرقان فی تفسیر القرآن/ محمد خیر درع/ عربی.
تفسیر صافى/ ملا محسن فیض کاشانی/ عربی.
تفسیر القرآن الکریم (ثمالی)/ ابوحمزه ثمالی ثابت بن دینار/ عربی.
تفسیر القمی/ علی بن ابراهیم قمی/ عربی.
تفسیر فرات کوفى/ فرات بن ابراهیم کوفی/ عربی.
تفسیر نور الثقلین/ ابن جمعه هویزی/ عربی.
تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب/ محمد بن محمدرضا مشهدی/ عربی.
سعد السعود للنفوس منضود/ سید ابن طاووس/ عربی.
متشابه القرآن و مختلفه/ ابن شهر آشوب مازندرانی/ عربی.
مجمع البیان فى تفسیر القرآن/شیخ طبرسی/ عربی.
تفسیر عیاشى/ محمد بن مسعود عیاشی/ عربی.
فتح البیان فیما روی عن علی من تفسیر القرآن/ سید مصطفی حسینی/ عربی.
تفسیر التستری/ سهل بن عبدالله تستری/ عربی.
تفسیر ابن عربی (تأویلات عبدالرزاق)/ ابن عربی ابوعبدالله محیی الدین محمد/ عربی.
تفسیر بیان السعادة فی مقامات العبادة/ سلطان محمد گنابادی/ عربی.
تاویل الآیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة/ سید شرف الدین حسینی/ عربی.
عین العبرة فی غبن العترة/ سید احمد بن طاووس/ عربی.
مباحث فی التفسیر الموضوعی/ مصطفی مسلم/ عربی.
فقه القرآن/ قطب‌الدین راوندی/ عربی.
ترجمه قرآن (دهمهجری)/ نامشخص/ عربی-فارسی.
تفسیر صفی/ حسن بن محمدباقر صفی علیشاه/ عربی-فارسی.
انسان و قرآن/ آیت الله حسن زاده آملی/ فارسی.
ترجمه مجمع البیان/ مترجمان/ فارسی.
تفسیر نوین/ محمدتقی شریعتی/ فارسی.
آفاق تفسیر/ محمدعلی مهدوی راد/ فارسی.
بررسی صحت و اعتبار روایات تفسیر منسوب به امام عسکری علیه‌السلام/ سیده فاطمه هاشمی/ فارسی.
تفسیر سوره حمد/ امام خمینی/ فارسی.
تفسیر نور/ قرائتى محسن.

داستان‌های قرآنی

[ویرایش]

اعلام قرآن/ خزائلی محمد.
تاریخ انبیاء؛ قصص قرآن از آدم علیه‌السلام تا خاتم النبیین صلی الله علیه و آله/ رسولی محلاتی هاشم.
حیوة القلوب/ مجلسی محمدباقر.
داستان پیامبران/ موسوی گرمارودی علی.
دراسات فنیة فی قصص القرآن/ بستانی محمود.
قصص قرآن/ بلاغی صدرالدین.
قصه‌های قرآن یا داستان پیامبران از حضرت آدم تا حضرت محمد صلی الله علیه و آله/ جزایرى نعمت‌الله.

جغرافیای قصص قرآن

[ویرایش]

باستان شناسی و جغرافیای تاریخی قصص قرآن/ عبدالکریم بی‌آزار شیرازی/ فارسی.
دراسات تاریخیة من القرآن الکریم/ محمد بیومی مهران/ عربی.

پرسش و پاسخ قرآنی

[ویرایش]

اسئلة القرآن المجید و اجوبتها/ محمد بن ابی‌بکر بن عبد قادر رازی/ عربی.
هزار سوال و جواب فی القرآن الکریم/ قاسم عاشور/ عربی.
پرسش و پاسخ‌هایی در شناخت تاریخ و علوم قرآنی/ مجید معارف/--.
پرسش و پاسخ‌های قرآنی/ محمد بن ابی‌بکر رازی - سید محمدرضا غیاثی کرمانی/ فارسی.

پاسخ به شبهات قرآنی

[ویرایش]

آراء المستشرقین حول القرآن الکریم و تفسیره/ عمر بن ابراهیم رضوان/ عربی.
القرآن الکریم من المنظور الاستشراقی/ محمد محمد ابولیله/ عربی.
تنزیه القرآن عن المطاعن/ عبدالجبار بن احمد همدانی/ عربی.
دفاع عن القرآن ضد منتقدیه/ عبدالرحمن بدوی - کمال جادالله/ عربی.
شبهات و ردود حول القرآن الکریم/ آیت الله محمدهادی معرفت/ عربی.
الوحی القرآنی فی المنظور الاستشراقی و نقده/ محمود ماضی/ عربی.
دفاع از قرآن در برابر آرای خاورشناسان/ عبدالرحمن بدوی - سید حسین سیدی/ فارسی.

رد تحریف قرآن

[ویرایش]

صیانة القرآن من التحریف/ آیت الله محمدهادی معرفت/ عربی.
شبهات حول القرآن و تفنیدها/ دکتر غازی عنایت/ عربی.
فصل الخطاب فی عدم تحریف کتاب رب الارباب/علامه حسن زاده
قرآن هرگز تحریف نشده/علامه حسن زاده- ترجمه شاهرودی/فارسی.
عدم تحریف قرآن/ آیت الله سید حسن طاهری خرم‌آبادی/ فارسی.

مطالب مرتبط با این موضوع

[ویرایش]

فهرست منابع با موضوع اهل البیت علیهم السلام
فهرست منابع تاریخ و تمدن اسلام
فهرست منابع فقه شیعه
فهرست منابع حکمت و فلسفه
فهرست منابع درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
فهرست منابع عرفان
فهرست منابع در مورد شیعه
فهرست منابع اعتقادات
فهرست منابع اصول فقه


رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب علوم قرآن
جعبه ابزار