فوائح الجمال و فواتح الجلال (ترجمه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«فوائح الجمال و فواتح الجلال (ترجمه)» که متن عربی آن، از تالیفات نجم الدین کبری است، توسط محمد باقر ساعدی خراسانی، به فارسی ترجمه شده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

مترجم، نسخه‌ای را که توسط حسین حیدرخانی مشتاقعلی، تصحیح و تحقیق شده است، با تشویق وی برگزیده و به گونه معنایی، با قلمی سلیس و روان و به قول خودش، به ترجمه اجمالی آن پرداخته است؛ او، در مقدمه می‌نویسد: «این جانب، با کمی بضاعت و با قلت استطاعت، به ترجمه اجمالی آن پرداخته و از آن حیدری مآل و حسینی فعال که مرا در این راه مشوق بود، بسی تشکر نموده و توفیقاتش را از خدای خواهانم و از حضرت او و ائمه هدا توفیق اتمام آن را تمنا دارم».
مقدمه محقق که در آغاز کتاب ذکر شده است، مشتمل است بر استادان نجم الدین کبری، پیران نجم الدین کبری، خرقه ارشاد نجم الدین کبری، نظر مشایخ طریقت و تذکره نویسان و محققان در باره خرقه ارشاد نجم الدین کبری، مشایخ خرقه تبرک نجم الدین کبری، مشایخ صحبت و علم طریقت نجم الدین کبری، مشایخ ذکر شیخ نجم الدین کبری، شاگردان نجم الدین کبری، اجازات نجم الدین کبری، ترجمه فرمان رضی الدین علی لالا، فرمان به مولانا سیف الدین باخرزی، فرمان به مولانا سعد الدین حموی، لقب و کنیه نجم الدین کبری، ملاقات فخر الدین رازی با شیخ نجم الدین کبری، انتساب مشایخ به نجم الدین کبری، شهادت شیخ نجم الدین کبری و آثارشیخ نجم الدین کبری.

فهرست موضوعات

[ویرایش]

در آخر کتاب، فهرست‌های آیات ،احادیث ، اعلام، مصادر و مآخذ مقدمه و عناوین کتاب ذکر شده است.
پاورقی‌ها، به ذکر آدرس آیات و منابع روایات و برخی از نقل‌ها و شرح پاره‌ای از واژه‌ها و تایید برخی از مطالب به کمک اشعار فارسی، اختصاص یافته است.

منبع

[ویرایش]

نرم افزار عرفان۳،مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار