فواید ترجمه قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففواید ترجمه قرآن، نقش ترجمه‌های قرآن در گسترش تبلیغ معارف دین است.


فهمیدن کلام الهی به سبب ترجمه

[ویرایش]

با ترجمه کلام الهی، پرده از جمال ملکوتی سخنان آسمانی برگرفته می‌شود و همگان می‌توانند کلام الهی را بفهمند و بر شوق و ایمانشان بیفزایند، حجت خدا بر کسان بیشتری آشکار می‌شود، تعالیم الهی گسترش می‌یابد و بر اعتقاد مؤمنان افزوده می‌شود. طهارت، تقوا و مکارم اخلاق رواج بیشتری می‌یابد. چه زیاداند مردمی که از راه ترجمه قرآن، جلال و شکوهمندی سخن خداوند را درک کرده و به تفکر در آیات الهی و فهم و تدبر در مفاهیم آسمانی تشویق شده‌اند. چه بسا شبهات معاندان بر اثر انتشار ترجمه، جواب داده شده و معارف اسلامی عرصه بیشتری پیدا کرده است.

وظیفه شرعی بودن انتشار ترجمه

[ویرایش]

غیرمسلمانان هم درباره حقایق اسلام و تعالیم دینی روشن تر شده‌اند و ندای حقیقت رساتر شده است؛ چنان که گفته‌اند تبلیغ وحی واجب است و انتشار ترجمه قرآن در راستای انجام این وظیفه است.
[۱] رامیار، محمود، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳، تاریخ قرآن، ص۶۵۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. رامیار، محمود، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳، تاریخ قرآن، ص۶۵۰.
۲. زرقانی، محمد عبد العظیم، ۱۹۴۸- م، مناهل العرفان فی علوم القرآن، ج۲، ص۱۴۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «فواید ترجمه قرآن».    جعبه ابزار