فوت کردن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففوت کردن، بمعنای دمیدن است .


معنای فوت کردن

[ویرایش]

فوت کردن، بمعنای دمیدن است .

احکام مرتبط با فوت کردن

[ویرایش]

از آن به مناسبت در باب صلات و اطعمه و اشربه سخن گفته‌اند.

فوت کردن در حال نماز

[ویرایش]

فوت کردن محل سجده در حال نماز مکروه است؛ بویژه اگر موجب آزار سایر [نماز گزار [|نماز گزاران]] گردد. برخی کراهت را به صورت اخیر اختصاص داده‌اند.
فوت کردن در حال نماز موجب بطلان آن نمی‌شود؛ لیکن حکایت آن؛ به گونه‌ای که دو حرف تلفظ گردد، مثلا گفته شود «پف»، در صورت عمدی بودن، نماز را باطل می‌کند.
[۷] مستمسک العروة، ج۶، ص۵۴۶ ۵۴۷


فوت کردن غذا

[ویرایش]

فوت کردن در غذا و نوشیدنی مکروه است.
[۹] مهذب الاحکام، ج۲۳، ص۲۰۰
[۱۰] وسیلةالنجاة، ص۶۳۲


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۱۱، ص۸۵    
۲. العروة الوثقی، ج۳، ص۳۶    
۳. الحدائق الناضرة، ج۸، ص۳۲۴ ۳۲۵    
۴. النهایة، ص۷۴    
۵. جواهر الکلام، ج۱۱، ص۴۹    
۶. العروة الوثقی، ج۳، ص۱۲؛    
۷. مستمسک العروة، ج۶، ص۵۴۶ ۵۴۷
۸. وسائل الشیعة، ج۲۴، ص۴۰۱    
۹. مهذب الاحکام، ج۲۳، ص۲۰۰
۱۰. وسیلةالنجاة، ص۶۳۲


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۷۲۸، برگرفته از مقاله«فوت کردن».    جعبه ابزار