فوز

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففوز،نجات،رستگارى.


تلفظ واژه

[ویرایش]

این واژه به فتح فاء و سکون واو تلفظ می شود.

معنای لغوی

[ویرایش]

طبرسی فرموده: فوز و فلاح و نجاح نظیر هم‏ اند.
راغب آن را رسیدن به خیر با سلامت معنى كرده است.

دیدگاه قرآن

[ویرایش]

قرآن كریم فوز را فقط در خشنودى خدا، طاعت خدا و رسول. ورود به جنت، بودن با نیكان و مصون بودن از گناهان می داند. أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبرسی،مجمع البحرین،ج۳،ص۴۳۷.    
۲. سوره حشر(۵۹)،آیه۲۰.    


منبع

[ویرایش]

خاتمی،احمد،فرهنگ علم کلام،ص۱۷۶،انتشارات صبا.جعبه ابزار