فیلسوف‌نماها (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلّف:آیت الله ناصر مکارم شیرازی (معاصر)


معرفی کتاب

[ویرایش]

این کتاب در واقع به نقد و بررسی نظریه فلسفی کمونیست ها پرداخته است. کتاب حاضر در سه بخش تنظیم شده است.
بخش اول به نقد مذهب از نظر کمونیست ها و نقد ماتریالیسم تاریخی پرداخته است.
بخش دوم؛ به قانون علیت، نظم، تصادف و عالم حیوانات و شگفتی های آن پرداخته است.
بخش سوم؛ در این بخش به فرق بین ماتریالیسم دیالکتیک, پاسخ مکتب های مهم فلسفی, تعریف متافیزیک، مکتب اکنوستیسیم و نظریات سوفسطائی ها, اصول ماتریالیسم دیالکتیک و انواع حرکت از نظر فلسفه و فرق اساسی بین دیالکتیک و متافیزیک پرداخته و آنها را مورد نقد و بررسی قرار داده است.
در مقدمه کتاب توجه علماء به این کتاب ذکر شده است. کتاب حاضر در نوع خود کم نظیر و با سبکی روان و قلمی شیوا نگارش و در اوج تبلیغ کمونیسم در ایران به رشته تحریر در آمده است. این کتاب برای دست یابی به اصول کمونیسم و شناخت ماتریالیسم، داروین، متافیزیک و مسائل مربوط به آنها، کتاب خوب و جامعی می باشد.
کتاب فیلسوف نماها در سال ۱۳۳۳ ش برنده عالیترین جایزه کتاب و به عنوان تنها کتاب درجه یک در بین سه درجه شناخته شده و ترجمه عربی آن نیز عرضه شده است.

وضعیت نشر

[ویرایش]

این کتاب در یک جلد به زبان فارسی به همت انتشارات دارالکتب الاسلامیه تهران در سال ۱۳۳۹ ش به چاپ رسیده است.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم    رده‌های این صفحه : کتب فلسفی شیعه
جعبه ابزار