قاسم بن عبدالرحمان بلقینی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقاسم بن عبدالرحمان بن عمر بن رسلان از خاندان بلقینی و علما و قاضیان شافعی مصر در قرن هشتم و نهم است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

در ۷۹۵ در قاهره به دنیا آمد و نزد پدر و جدّش، ادبیات، فقه، اصول و حدیث آموخت.
وی به امر قضا و تدریس اشتغال داشت در ۸۶۱ درگذشت و در مقبره خانوادگی مدفون شد.
از او سه کتاب به نامهای شرح التنبیه، شرح الحاوی و شرح المنهاج باقی‌مانده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سخاوی، محمد بن عبدالرحمان، الضوء اللامع لاهل القرن التاسع، ج۶، ص۱۸۱، قاهره.    
۲. سخاوی، محمد بن عبدالرحمان، الضوء اللامع لاهل القرن التاسع، ج۶، ص۱۸۲، قاهره.    
۳. کحّاله، عمررضا، معجم المؤمنین، ج۸، ص۱۰۵، دمشق ۱۹۵۷۱۹۶۱، چاپ افست بیروت.    


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بلقینی»، شماره۱۷۳۳.    


جعبه ابزار