قاضی ابوالشرف اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقاضی ابوالشرف اصفهانی، از فقها و محدثین قرن یازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

قاضی ابوالشّرف اصفهانی، عالم فاضل و محدّث فقیه، از دانشمندان قرن یازدهم هجری بوده، از ملاّدرویش محمّد بن حسن عاملی روایت می‌کند. ملاّمحمّدتقی مجلسی نیز از ابوالشّرف روایت نموده است. محدّث نوری به نقل از امل الآمل نام وی را «ابواشرف» ضبط نموده، و او را از شاگردان علاّمه ملاّمحمّدباقر مجلسی دانسته است. ظاهرا در نسخه‌ای از امل که به نظر مرحوم محدّث نوری رسیده، اغلاطی راه یافته است.
[۱] اصفهانی افندی، میرزاعبدالله، ریاض العلماء، ج۲، ص۴۶۳.
[۲] آزاد کشمیری، محمدعلی، نجوم السماء فی تراجم العلماء، ص۲۱۶.
[۴] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگی نامه علاّمه مجلسی، ج۲، ص۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی افندی، میرزاعبدالله، ریاض العلماء، ج۲، ص۴۶۳.
۲. آزاد کشمیری، محمدعلی، نجوم السماء فی تراجم العلماء، ص۲۱۶.
۳. حسینی اشکوری، سیداحمد، تلامذه العلاّمه المجلسی، ص۱۴۱-۱۴۲.    
۴. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگی نامه علاّمه مجلسی، ج۲، ص۸.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۷۹.    


جعبه ابزار