قبیصة بن جابر اسدی کوفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقبیصة بن جابر اسدی کوفی
اطلاعات فردی
نام کامل قبیصة بن جابر بن وهب اسدی کوفی
خویشاوندان‌سرشناس برادر رضاعی معاویة بن ابی‌سفیان
تاریخ و مکان درگذشت/شهادت سال ۶۹ قمری
اطلاعات دینی
دلیل شهرتاز تابعین و در شمار طبقه اول فقهای کوفه

قبیصة بن جابر اسدی کوفی، از تابعین و در شمار طبقه اول فقهای کوفه قرار دارد. او سرانجام به سال ۶۹ قمری درگذشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

قبیصة بن جابر بن وهب اسدی کوفی، از تابعین و فقیه و محدث و سخنور بود. قبیصه، پس از صحابه، در شمار طبقه اول فقهای کوفه قرار دارد. او برادر رضاعی معاویة بن ابی‌سفیان است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج۵، ص۱۸۸.    
۲. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، تهذیب التهذیب، ج۸، ص۳۴۴.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۲۲۸.

جعبه ابزار