قرآن‌شناسی (محمدتقی مصباح یزدی‌)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقرآن شناسی مؤلف آیت‌الله محمد تقی مصباح یزدی، کتاب پیرامون قرآن شناسی و معرفی قرآن نوشته شده است مطالب آن مجموعه‌ای است از درسهای اعتقادی (پیرامون قرآن) که توسط آیت‌الله مصباح ارائه و بوسیله یکی از شاگردان ایشان (آقای رجبی ) جمع آوری شده است.


معرفی کتاب

[ویرایش]

در این کتاب چند موضوع مهم از موضوعات علوم قرآنی از جمله: اوصاف قرآن نزول قرآن، تحریف ناپذیری قرآن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است با توجه به شیوه مؤلف کتاب که در بیان مطالب روش استدلالی را طی می‌نمایند. در این کتاب نیز این روش به خوبی ارائه شده و ایشان سعی نموده است مباحث را (مخصوصا بحث تحریف ناپذیری قرآن را) به صورتی جالب و قابل فهم ارائه نمایند و چنانچه مباحثی نیازمند به مقدمه باشد به صورت اجمالی بیان نموده از جمله در باب نزول قرآن الفاظ و واژه‌هایی که می‌توانند در فهم معنای نزول قرآن و یا دریافت کننده وحی تاثیر داشته باشند آنها را معرفی نموده است. و هر کجا برای توضیح بیشتر نیازمند به شرح و سبط بوده توسط مقرر در پاورقی شرح آن آورده شده است.

ساختار کتاب

[ویرایش]

کتاب دارای چهار فصل می‌باشد که مطالب آن به شرح زیر است:
فصل اول: عناوین و اوصاف قرآن شامل:
عناوین استقلالی، عناوین تبعی، تقسیم بندی محتوائی عناوین و اوصاف قرآن.
فصل دوم: نزول قرآن شامل:
واژگان بیانگر نزول قرآن (نزول- انزال و تنزیل ، مجی، اتیان و...) ، نازل کننده قرآن، دریافت کننده قرآن، چگونگی دریافت قرآن، نزول قرآن در قالب الفاظ، عربی بودن قرآن، مقصود از عربی بودن قرآن، واژگان دخیل در قرآن، راز عربی بودن قرآن، انواع نزول.
فصل سوم: دلایل از سوی خدا بودن قرآن: شامل:
الف: آیات بیانگر دلیل عقلی شامل: مبانی اثبات اعجاز قرآن ، راز اعجاز قرآن، وجوه اعجاز قرآن، بررسی چند شبهه ، نصاب اعجاز قرآن اعجاز قرآن و توحید در الوهیت ب: آیات بیانگر دلیل نقلی شامل: نوید نزول قرآن از سوی پیامبران ، دو استدلال عقیم.
فصل چهارم: مصونیت قرآن از تحریف شامل:
اهمیت و جایگاه مصونیت قرآن، مفهوم تحریف و انواع آن، شواهد تاریخی عدم تحریف، دلیل عقلی مصونیت قرآن، دلیل روائی، دلایل قرآنی مصونیت قرآن.
[۱] قرآن‌شناسی، محمدتقی مصباح یزدی‌، ج۱، ص۱۳-۲۴۳.
[۲] قرآن‌شناسی، محمدتقی مصباح یزدی‌، ج۲، ص۵-۳۳۹.


ویژگی‌ها

[ویرایش]

۱- در هر موضوعی که وارد می‌شود آیات مربوط به آن موضوع را بصورت جالب دسته بندی می‌نماید ۲- مطالب به طور ساده و گویا بیان شده است ۳- فصل اول. در این فصل پس از معرفی برخی از اوصاف قرآن آنها را از نظر محتوائی به ۱۰ قسم تقسیم بندی می‌نماید ۴- فصل ۲ (نزول قرآن) در این فصل واژه‌های مربوط به نزول از قبیل: مجی - ترتیل- نزول - تنزیل ... بصورت اختصار شرح داده شده و در ادامه پیرامون نازل کننده و نازل شونده قرآن توضیحاتی ارائه می‌نماید ۵- فصل چهارم: در این فصل پس از بیان اهمیت و جایگاه مصونیت قرآن از تحریف و تعریف تحریف، دلایل عدم تحریف قرآن را به دو دسته عقلی و نقلی تقسیم نموده آنها را توضیح می‌دهند ۶- در همین فصل (۴) برخی از شبهات مربوط به تحریف قرآن را مطرح و پاسخ آنها را بیان می‌نمایند.

نسخه شناسی

[ویرایش]

کتاب یک جلد، متن آن فارسی و دارای ۲۴۸ صفحه می‌باشد که مشخصات آن به شرح زیر است: ۱- کاغذ: اعلا ۲- چاپ: کامپیوتری ۳- جلد: شومیز ۴- نوبت چاپ: دوم ۵- تاریخ انتشار: سال ۱۳۸۰ ۶- ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمة‌الله‌علیه ۷- تیراژ: ۳ هزار نسخه ۸- دارای واژه نامه (شریف واژها) ۹- دارای فهرست: ۱- آیات ۲- اعلام ۳- منابع و ماخذ ۴- مطالب کتاب ۱۰- دارای مقدمه‌ای از آقای محمود رجبی که کتاب را تحقیق و نگارش نموده‌اند که نامبرده برخی از مطالب را در پاورقی شرح و برخی از منابع را نیز معرفی نموده است ۱۱- مؤلف: محمد تقی مصباح یزدی ۱۲- کتاب: قرآن شناسی.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. قرآن‌شناسی، محمدتقی مصباح یزدی‌، ج۱، ص۱۳-۲۴۳.
۲. قرآن‌شناسی، محمدتقی مصباح یزدی‌، ج۲، ص۵-۳۳۹.


منبع

[ویرایش]
نرم افزار مشکات الانوار، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


جعبه ابزار