قرینه عقلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحکم عقل به قرینه بودن یک شیء بر مراد جدّی متکلّم را قرینه عقلی گویند.


تعریف

[ویرایش]

قرینه عقلی، قرینه‌ای است که به کمک عقل، مراد جدی متکلم را برای مخاطب آشکار می‌سازد؛
به بیان دیگر، قرینه عقلی در جایی است که از احکام قطعی عقل، برای یقین پیدا کردن به مراد جدی متکلم کمک گرفته می‌شود؛

← مثال


برای مثال، در آیه قرآن : «اَ لَمْ یَعْلَمْ بِاَنَّ اللّهَ یَری» عقل حکم می‌کند که چون خداوند جسم نیست، و دیدن با چشم محال است، پس منظور از دیدن خداوند، علم او به اعمال ما است.
[۲] فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ولایی، عیسی، ص۲۹۲.
[۵] ترمینولوژی حقوق، جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ص۵۴۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. علق/سوره۹۶، آیه۱۵.    
۲. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ولایی، عیسی، ص۲۹۲.
۳. مفاتیح الاصول، مجاهد، محمد بن علی، ص۲۰۷.    
۴. اجود التقریرات، نائینی، محمد حسین، ج۱، ص۴۷۹.    
۵. ترمینولوژی حقوق، جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ص۵۴۲.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۳۲، برگرفته از مقاله «قرینه عقلی».    

رده‌های این صفحه : قرینه غیر لفظی
جعبه ابزار