قساوت اصحاب اخدود (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز رذایل اخلاقی اصحاب اخدود که در آیات قرآن به آن اشاره شده، قساوت است.


سنگدلی اصحاب اخدود

[ویرایش]

اصحاب اخدود، مردمانى سنگدل و بى‌رحم در سوزاندن مؤمنان:
«قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ • النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ • إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ • وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ؛مرگ بر شکنجه‌گران صاحب گودال (آتش). آتشى عظيم و شعله‌ور! هنگامى که در کنار آن نشسته بودند. و آنچه را با مؤمنان انجام مى‌دادند (با خون‌سردى و قساوت) تماشا مى‌کردند!»
جمله «و هم على ما يفعلون ...» در موضع حال از ضمير «إذ هم عليها قعود» است و حضور اصحاب اخدود در مراسم آدم‌سوزى و نظاره آن صحنه، نشانگر سنگدلى و قساوت قلب آنان است‌.

کیفر قساوت اصحاب اخدود

[ویرایش]

قساوت قلب اصحاب اخدود در سوزاندن مؤمنان، موجب گرفتار شدن به نفرین خداوند:
«قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ • النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ • إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ • وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ؛مرگ بر شکنجه‌گران صاحب گودال (آتش). آتشى عظيم و شعله‌ور! هنگامى که در کنار آن نشسته بودند. و آنچه را با مؤمنان انجام مى‌دادند (با خون‌سردى و قساوت) تماشا مى‌کردند!»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بروج/سوره۸۵، آیات۴-۷.    
۲. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۱۰، ص۳۱۱ ۳۱۴.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۶، ص۳۳۴.    
۴. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۲۰، ص۲۵۱.    
۵. بروج/سوره۸۵، آیات۴-۷.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲۳، ص۲۵۱، برگرفته از مقاله «اهل قساوت (اصحاب اخدود)».    


رده‌های این صفحه : اصحاب اخدود | قساوت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار