قصد بیان بعد از ابهام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقصد بیان بعد از ابهام، یکی از عوامل ایجاز حذف می‌باشد.


تعریف

[ویرایش]

از اسباب ایجاز حذف ، قصد بیان پس از ابهام است؛ یعنی چون گوینده قصد دارد مطلبی را بعدا بیان کند، ابتدا با حذف قسمتی از سخن، کلام را به صورت مبهم می‌آورد.

مثال

[ویرایش]

مانند آیه :
۱. (ولو شاء لهداکم اجمعین)؛ «و اگر خدا بخواهد، همه شما را (به اجبار) هدایت می‌کند».
در این آیه، ابتدا مورد مشیت الهی حذف شده است که از «لهداکم» معلوم می‌شود در تقدیر چنین است: «و لوشاء هدایتکم لهداکم اجمعین».
۲. (قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکة) که در تقدیر چنین است: «لو شاء ربنا ارسال الرسل لانزل ملائکة».
[۴] کمالی دزفولی، علی، ۱۲۹۲ -، قرآن ثقل اکبر، ص۲۴۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نحل/سوره۱۶، آیه۹.    
۲. فصلت/سوره۴۱، آیه۱۴.    
۳. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۳، ص(۱۹۲-۱۹۳).    
۴. کمالی دزفولی، علی، ۱۲۹۲ -، قرآن ثقل اکبر، ص۲۴۱.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «قصد بیان بعد از ابهام».    جعبه ابزار