قصد وجه غایی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افغایت قرار دادن وجه فعل وجوب یا استحباب هنگام قصد امتثال را قصد وجه غایی گویند.


تعریف

[ویرایش]

قصد وجه (قصد وجوب یا استحباب) در عبادت به دو صورت امکان‌پذیر است: قصد وجه وصفی و قصد وجه غایی. در قصد وجه غایی، عبادت، به خاطر این که واجب یا مستحب است به جا آورده می‌شود؛ یعنی واجب یا مستحب بودن عبادت به صورت غایت فعل مکلف در نظر گرفته می‌شود؛ برای مثال، مکلف قصد می‌کند نماز را به خاطر این که خدا آن را واجب کرده است، به جا آورد.
[۲] کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۲، ص۵۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۲، ص۲۹۱.    
۲. کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۲، ص۵۷.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۳۸، برگرفته از «قصد وجه غایی».    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات اصولی | اصول فقه | قصد وجه
جعبه ابزار