قصد وجه وصفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوصف قرار دادن وجه فعل وجوب یا استحباب هنگام قصد امتثال را قصد وجه وصفی گویند.


تعریف

[ویرایش]

قصد وجه (قصد وجوب یا استحباب) در عبادت به دو صورت امکان‌پذیر است: قصد وجه وصفی و قصد وجه غایی. در قصد وجه وصفی، عبادت متصف به وجوب یا استحباب قصد می‌شود؛ یعنی وجوب یا استحباب به صورت صفت عبادت، قصد می‌شود، مثل: قصد انجام نماز صبحی که به وجوب متصف است.
[۲] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۵۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص۲۹۱.    
۲. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۵۷.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۳۸، برگرفته از «قصد وجه وصفی».    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات اصولی | اصول فقه | قصد وجه
جعبه ابزار