قصر باغچه‌جوق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقصر باغچه جوق، ساختمانی مجلل در جنوب شرقی ده باغچه جوق از دوره قاجاریه است.


بانی قصر باغچه‌جوق

[ویرایش]

به دستور اقبال السلطنه ماکویی (تیمور، تیموری)، حاکم آن‌جا، و یکی از سرداران مظفرالدین شاه آن را بنا کرده‌اند.
این بنا در ۱۳۵۳ ش خریداری شد.
اکنون در دست سازمان میراث فرهنگی است و کاخ موزه نام دارد.
[۱] سازمان میراث فرهنگی کشور مرکز میراث فرهنگی آذربایجان غربی، راهنمای کاخ موزه قصر باغچه جوق ـ ماکو، ج۱، ص۷، ارومیه ۱۳۶۹ ش.


آثار موجود در قصر باغچه‌جوق

[ویرایش]

محوطه‌ای که قصر در میان آن قرار گرفته، مشتمل است بر:
باغی بزرگ با انواع درختان؛
ورودی باغ دارای هشتی کوچک؛ ساختمان اصلی دو طبقه با سقف شیروانی؛ ساختمان سنگی (معروف به آشپزخانه) بانمای خارجی از سنگ مرمر در حدود پنجاه متری جنوب غربی قصر؛
گُل‌خانه؛
و حمام که خزینه آن ویران شده است.
[۲] سازمان میراث فرهنگی کشور مرکز میراث فرهنگی آذربایجان غربی، راهنمای کاخ موزه قصر باغچه جوق ـ ماکو، ج۱، ص۹ـ ۱۰، ارومیه ۱۳۶۹ ش.

در محوطه ورودی قصر، حوض گوشه داری نیـــز قـرار دارد.
[۳] سازمان میراث فرهنگی کشور مرکز میراث فرهنگی آذربایجان غربی، راهنمای کاخ موزه قصر باغچه جوق ـ ماکو، ج۱، ص۳۵، ارومیه ۱۳۶۹ ش.


فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) حسینعلی رزم آرا، فرهنگ جغرافیائی ایران (آبادیها)، ج ۴: استان سوم و چهارم (آدربایجان)، تهران ۱۳۵۵ ش.
(۲) سازمان میراث فرهنگی کشور مرکز میراث فرهنگی آذربایجان غربی، راهنمای کاخ موزه قصر باغچه جوق ـ ماکو، ارومیه ۱۳۶۹ ش.
(۳) مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن مهرماه ۱۳۶۵، فرهنگ آبادیهای کشور: شهرستان ماکو، تهران ۱۳۶۸ ش.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سازمان میراث فرهنگی کشور مرکز میراث فرهنگی آذربایجان غربی، راهنمای کاخ موزه قصر باغچه جوق ـ ماکو، ج۱، ص۷، ارومیه ۱۳۶۹ ش.
۲. سازمان میراث فرهنگی کشور مرکز میراث فرهنگی آذربایجان غربی، راهنمای کاخ موزه قصر باغچه جوق ـ ماکو، ج۱، ص۹ـ ۱۰، ارومیه ۱۳۶۹ ش.
۳. سازمان میراث فرهنگی کشور مرکز میراث فرهنگی آذربایجان غربی، راهنمای کاخ موزه قصر باغچه جوق ـ ماکو، ج۱، ص۳۵، ارومیه ۱۳۶۹ ش.


منبع

[ویرایش]

دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائره المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «باغچه‌جوق»، شماره۲۵۵.    جعبه ابزار